« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 28.09.2020

28.09.2020

 1. Anti Aares Fjodorovile ehitusluba Sihva külas asuval Juusa kinnistul sauna püstitamiseks.
 2. Anti Tuuli Merimaale ehitusluba Restu külas Kiisa kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
 3. Anti Meelis Värva'le ehitusluba Räbi külas Käo kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
 4. Anti Olavi Puusile ehitusluba Restu külas Ruusa kinnistul suvemaja püstitamiseks.
 5. Anti Ivar Puusepale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Savikoja tn 8 kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
 6. Anti Ain Antonsile ehitusluba Mägestiku külas Soome kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
 7. Anti OÜ-le Helioest ehitusluba Päidla külas asuval Põdra kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
 8. Anti Ugandi Capital OÜ-le  ehitusluba Otepää vallasiseses linnas asuval Munamäe tn 13 kinnistul elumaja lammutamiseks.
 9. Anti Arula külas Lindamäe kinnistul asuvale ehitisele (saun) kasutusluba.
 10. Anti Kaurutootsi külas Vana-Kauru kinnistul asuvale ehitisele (abihoone) kasutusluba.
 11. Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 160 eurot.
 12. Korraldati lihthange "Otepää pastoraadihoone ruumide osaline rekonstrueerimine" järgmiselt: 1.1 pakkumuste esitamise tähtaeg – 16. oktoober 2020. a kell 11:00; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Kajar Lepik.
 13. Otsustati pikendada OÜ-ga Merevi Invest sõlmitud rendilepingut Otepää vallasiseses linnas asuvate Munamäe tn 4a ja Munamäe tn 8a kinnistute kasutamiseks kuni 2. jaanuarini 2021. a.
 14. Kinnitati kahe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne ja toetuslepingu täitmine.