« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 31.08.2020

31.08.2020

 1. Anti Tiidu külas Kivimaa kinnistul asuvale ehitisele (mänguväljak) kasutusluba.
 2. Kinnitati kolm hajaasustuse programmi lõpparuannet ja toetuslepingu täitmist.
 3. Vabastati kaks isikut korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
 4. Kanti hallatavas asutuses Otepää Kultuurikeskused maha 3 ühikut väikevahendeid, kogumaksumusega 1564,04 eurot.
 5. Lõpetati Külle Viksiga Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 8-15 asuva korteri üürile andmiseks sõlmitud tööandja eluruumi üürileping 31. augusti 2020. a seisuga.
 6. Sõlmiti Hiie Silmaga (registrikood 11737815, aadress Lipuväljak 13-301, Otepää vallasisene linn, 67405) äriruumi üürileping Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone ruumi nr 301 (pindala 16,6 m2) ja kõrval asuva abiruumi (pindala 4,2 m2) kasutusse andmiseks tähtajaga 1. september 2020. a kuni 31. august 2025. a.
 7. Omandati Hansa Constructions OÜ-lt (registrikood 12253284) Keeni külas Võru mnt 8-7 asuv korteriomand (kinnistu registriosa nr 1653840) hinnaga 2000 eurot.
 8. Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 70 eurot.
 9. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule summas 240 eurot.
 10. Keelduti ühele isikule toetuse määramisest.
 11. Määrati ühele isikule 130 euro suurune sotsiaalteenuse toetus.