« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 19.06.2020

19.06.2020

 1. Anti Indrek Tiidole ehitusluba Kaurutootsi külas Kaurulaane kinnistul tiik-veehoidla rajamiseks.
 2. Anti Kaupo Ojaveele ehitusluba Päidla külas Kikka-Sannu kinnistul abihoone püstitamiseks.
 3. Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele (kergejõustiku ja jalgpalli staadion) kasutusluba.
 4. Anti Pilkuse külas Vesimäe kinnistul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
 5. Anti Tiidu külas Kolmimäe tee 26 kinnistul asuvale ehitisele (remondihall) kasutusluba.
 6. Pikendati OÜ-ga Merevi Invest sõlmitud rendilepingut Otepää vallasiseses linnas asuvate Munamäe tn 4a ja Munamäe tn 8a kinnistute kasutamiseks kuni 2. oktoobrini 2020. a.
 7. Anti Otepää vallasiseses linnas asuva Kaasikusoo katastriüksuse ca 1500 m² suurune osa otsustuskorras rendile Janek Morosile ja Viivika Morosile.
 8. Anti Otepää vallasiseses linnas asuva Kaasikusoo katastriüksuse ca 6800 m² suurune osa otsustuskorras rendile Aleksander Mõttusele.
 9. Otsustati korraldada lihthange "Otepää Kopli tn 6b masuudihoidla lammutamine" järgmiselt: 1.1 pakkumuste esitamise tähtaeg – 24. juuli 2020. a kell 11:00; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Kajar Lepik.
 10. Otsustati korraldada lihthange "Puka Kesk tn 13 elamu lammutamine" järgmiselt: 1.1 pakkumuste esitamise tähtaeg – 17. juuli 2020. a kell 11:00; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Kajar Lepik.
 11. Muudeti Otepää Vallavalitsuse 16. märtsi 2020. a korraldust nr 142.
 12. Muudeti Otepää Vallavalitsuse 16. märtsi 2020. a korralduse nr 143.
 13. Kinnitati ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne ja toetuslepingu täitmine.
 14. Määrati haridustoetus kooli edukal lõpetamisel alljärgnevalt: 1.1 Liisi Kukk (Otepää Gümnaasium) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamisel 300 eurot; 1.2 Marit Maribel Pulles (Otepää Gümnaasium) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamisel 300 eurot; 1.3 Enelin Terav (Otepää Gümnaasium) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamisel 300 eurot; 1.4 Bärbel Moros (Otepää Gümnaasium) gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetamisel 200 eurot; 1.5 Helis Hein (Otepää Gümnaasium) põhikooli kiitusega lõpetamisel 130 eurot; 1.6 Eliise Palmiste (Otepää Gümnaasium) põhikooli kiitusega lõpetamisel 130 eurot; 1.7 Linda Piirimäe (Otepää Gümnaasium) põhikooli kiitusega lõpetamisel 130 eurot; 1.8 Keiu Vakmann (Otepää Gümnaasium) põhikooli kiitusega lõpetamisel 130 eurot; 1.9 Tuule-Liis Jaagant (Pühajärve Põhikool ja Otepää Muusikakool) põhikooli kiitusega lõpetamisel 130 eurot ja huvikooli põhiõppe kiitusega lõpetamisel 130 eurot; 1.10 Mairo Kõiv (Pühajärve Põhikool) põhikooli kiitusega lõpetamisel 130 eurot.
 15. Kinnitati Puka Kunstikooli hoolekogu koosseis järgmiselt: 1.1 Esta Hainsalu (huvikooli toetava organisatsiooni esindaja); 1.2 Katrin Kurvits (lastevanemate esindaja); 1.3 German Ponder (õpilaskonna esindaja); 1.4 Jorma Riivald (volikogu esindaja); 1.5 Marika Sagur (õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja); 1.6 Piret Vahi (huvikooli toetava organisatsiooni esindaja).
 16. Kinnitati alates 19. juunist 2020. a hallatava asutuse Keeni Põhikool direktoriks Kalmer Sarv.
 17. Anti Otepää Motoklubile (registrikood 80087475) luba paigaldada ajavahemikuks 20. juuni – 9. august 2020. a reklaam suurusega 1 m x 3 m Otepää vallasiseses linnas Männi tn 1 kinnistule ja määrata reklaamimaksu suuruseks 19,17 eurot.