« Tagasi

Otepää Vallavolikogu istungil 18.06.2020

18.06.2020

 1. Määrati Otepää vallas asuvatele ühissõidukipeatustele kohanimed.
 2. Võeti vastu ja suunata avalikule väljapanekule Sihva külas asuvate Järveranna ja Mäe katastriüksuste detailplaneering.
 3. Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Otepää valla omandis olev Plika külas asuv Puka puhastusseadmed kinnistu (registriosa nr 2462140, katastriüksuse kohanimi Puhastuse, katastritunnus 60802:002:0006, pindala 18 166 m2, sihtotstarve jäätmehoidla maa) ehitatava maakaabelliini osas, koormatava ala pindala 203 m².
 4. Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Otepää valla omandis olev Otepää vallasiseses linnas asuv Uus tänav kinnistu (registriosa nr 13741750, katastritunnus 63601:001:0329, pindala 3245 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava maakaabelliini osas, koormatava ala pindala 49 m².
 5. Anti Kasesirmik OÜ-le luba Miti külas asuva Sapi kinnistu omandamiseks.
 6. Valiti planeerimiskomisjoni esimeheks Jaanus Raidal ja aseesimeheks Raivo Nurmetu.
 7. Kinnitati planeerimiskomisjon järgmises koosseisus: 1.1 Jaanus Raidal – komisjoni esimees; 1.2 Raivo Nurmetu – komisjoni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Kaire Jaanus; 1.3.2 Siim Kalda; 1.3.3 Rein Pullerits.
 8. Valiti turismikomisjoni esimeheks Mare Raid ja aseesimeheks Raivo Nurmetu.
 9. Kinnitati turismikomisjon järgmises koosseisus: 1.1 Mare Raid – komisjoni esimees; 1.2 Raivo Nurmetu – komisjoni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Jana Mae; 1.3.2 Rein Org; 1.3.3 Toomas Peterson; 1.3.4 Külliki Pikk; 1.3.5 Ülle Pukk; 1.3.6 Jaanus Raidal; 1.3.7 Kaido Tamberg; 1.3.8 Aile Viks.
 10. Valiti õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimeheks Urmas Kuldmaa ja aseesimeheks Kaido Tamberg.
 11. Kinnitati õigus- ja korrakaitsekomisjon järgmises koosseisus: 1.1 Urmas Kuldmaa – komisjoni esimees; 1.2 Kaido Tamberg – komisjoni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Sander Karu; 1.3.2 Gehrt Kompus; 1.3.3 Aleksander Mõttus; 1.3.4 Enn Sepma.