« Tagasi

President andis kindrali auastme Otepä vallast pärit Enno Mõtsale

Eesti sai juurde kaks kindralit

 

Vabariigi President allkirjastas täna käskkirja, millega said uue ohvitseriauastme 160 Kaitseväe tegev- ja reservväelast. Brigaadikindrali auastmesse ülendas president Kaitseväe Akadeemia ülema Enno Mõtsa ja Balti Kaitsekolledži tulevase ülema Ilmar Tamme.

 

Mereväekapteni auastme andis riigipea Mereväe laevastiku ülemale Ivo Värkile. Suurema osa uute auastmete saajatest moodustavad Kaitseväe Akadeemia erinevate kursuste lõpetajad. Samuti said lipniku auastme maikuus ajateenistuse lõpetanud reservrühmaülemad.

 

Vastavalt kaitseväeteenistuse seadusele annab ohvitseri auastmeid Vabariigi President kaitseväe juhataja ettepanekul. Käskkirjad auastmete saanutega leiate siit.

Vabariigi Presidendi Kantselei
 

Enno Mõts on pärit Otepää vallast, Arula külast. Ta on lõpetanud Pühajärve Põhikooli ja Puka Keskkooli, Eesti Riigikaitse Akadeemia ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste magistri sotsioloogia erialal.