« Tagasi

Otepää Vallavalitsus 22. nädala eelinfo (25.05.2020 – 31.05.2020)

Esmaspäev, 25.05
-kell 10.30 vallavalitsuse istung volikogu saalis. Kokkuvõtet vallavalitsuse päevakorrapunktidest saab lugeda Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigist Juhtimine -> Vallavalitsuse istungil. Lisainfo: vallavanem Jaanus Barkala 766 4801; 503 6109

18.05-16.06 Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää), Sangaste raamatukogus (Kooli tn 3, Sangaste alevik), Puka raamatukogus (Kooli tn 6, Puka alevik) ja valla veebilehel www.otepaa.ee  Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee   kuni 16. juuni 2020. a.

 

Teisipäev, 26.05

-kell 18.00 Nõuni Haridusakadeemia raames loeng David Vseviov „Müstiline Nõuni! Kuidas mõista ajalugu?" Loeng kantakse üle Zoomi keskkonnas, vaata lisainfot: https://www.facebook.com/events/670335400191372/ Korraldab: Nõuni küla

Kolmapäev, 27.05
-kell 13.00 vallavanem Jaanus Barkala kohtub suusaorienteerumise MM-i korraldajatega. Eesti Orienteerumisliit koostöös  Värska Orienteerumisklubi Pekoga korraldavad Käärikul 22-28.veebruar 2021 suusaorienteerumise MM-i. Lisainfo: vallavanem Jaanus Barkala 766 4801; 503 6109

 

Neljapäev, 28.05
-lugejateni jõuab Otepää valla häälekandja Otepää Teataja. Otepää Teatajat on võimalik lugeda Otepää valla kodulehelt  www.otepaa.ee/ot

-kell 11.00 vallavolikogu saalis infokoosolek vallavanema ja vallavalitsuse allasutuste juhtidega. Lisainfo: vallavanem Jaanus Barkala 766 4801; 503 6109

 

Puhkusel:
18.05.-01.06. Ilmjärve kalmistuvaht Merike Naruski-Peterson
11.05.-29.05. piirkonnapolitseinik Sander Karu. Asendab piirkonnapolitsenik Aleksander Zemskov tel. 5330 7181
25.08.-28.09. Puka ja Sangaste teenuskeskuste juhataja Lea Madissov
27.05.-29.05. sotsiaalteenistuse juhataja Kadri Sommer