« Tagasi

Otepää valla heakorrakonkurss pikeneb

Seoses eriolukorrast tulenevate piirangutega on heakorrakonkursi "Kaunis maakodu 2020"  kandidaatide esitamise uueks tähtajaks  15. juuni 2020.

Ootame aktiivset osavõttu!

 

 

Heakorrakonkurss „Kaunis maakodu 2020" Otepää valla maapiirkondades

 

 

Otepää Vallavolikogu maaelukomisjon koostöös Otepää vallavalitsusega kuulutab välja heakorrakonkursi „Kaunis maakodu 2020" .

 

Konkursi tingimused.

1.  Eesmärk ja korraldus

 (1) Heakorrakonkursi "Kaunis maakodu 2020"  eesmärk on innustada valla külade ja alevike elanikke heakorrastama oma kinnistuid, et seeläbi luua Otepää vallas kõrgel tasemel  heakorrastatud ja atraktiivne elukeskkond.

 (2) Konkurss viiakse läbi maaelukomisjoni korraldamisel koostöös Otepää vallavalitsusega. Konkursile kaasatakse kõik valla territooriumil olevad külad ja Sangaste ning Puka alevik.

 (3) Konkursi tingimustest ja tähtaegadest teavitatakse valla lehes Otepää Teataja ja Otepää valla veebilehel.

 (4) Konkurss toimub, kui  osalejaid on vähemalt kolm.

 (5) Avalduse konkursil osalemiseks võib esitada Otepää valla külas või Sangaste ja Puka alevikus asuva kinnistu omanik. Ettepanekuid konkursile sobivate kinnistute kohta võivad esitada ka teised isikud. Ettepaneku korral küsib hindamiskomisjon kinnistu omanikult nõusolekut konkursil osalemiseks.

(6) Avaldus või ettepanek esitatakse kirjalikult maaelukomisjoni esimehele e-post Karl.Mots@otepaa.ee või vallavalitsusele aadressil Lipuväljak 13, Otepää 67405, või e-post vald@otepaa.ee  Avalduses või ettepanekus tuleb märkida küla ja kinnistu nimi (alevikes aadress), omaniku  või esitaja nimi ning kontaktandmed (tel.nr, e-post).

 (6) Hindamiseks moodustab maaelukomisjon  7 liikmelise hindamiskomisjoni kuhu kuuluvad esindajad maaelukomisjonist ja vallavalitsusest. Komisjoni võib kaasata ka teisi antud valdkonda tundvaid isikuid. Komisjon külastab kõiki konkursile esitatud kinnistuid. Kinnistute külastamine hindamiseks toimub omanikuga kooskõlastatult.

 (7) Konkursi parimad selgitatakse välja ühes kategoorias.


 (8) Esikoha võitnud objekt ei saa edaspidi kandideerida kolmel järgneval aastal.

 2.  Konkursi läbiviimise tähtajad

 (1) Kandidaate konkursile võib esitada kuni 15.juunini (k.a.) 2020.a.

 (2) Hindamiskomisjon korraldab konkursiülevaatuse  ja esitab tulemused Maaelukomisjonile. 

 

3.  Hindamise alused

(1)  Objektide hindamisel lähtub hindamiskomisjon Eesti Kodukaunistamise Ühenduse poolt väljatöötatud konkursi „Kaunis Eesti kodu" hindamise alustest.

 (2) Komisjonil on õigus jätta hindamata konkursil osalenud objekt, kui selle heakorras esineb olulisi puudusi.

4.  Konkursi võitjate kinnitamine ja tunnustamine

 (1) Hindamistulemuste alusel selgitab Maaelukomisjon kolm parimat ning esitab võitjate nimed autasustamiseks vallavalitsusele.

 (2) Maaelukomisjonil on õigus sobivate kandidaatide puudumisel jätta tunnustus välja andmata või vähesel osavõtul ( kolm kuni neli osalejat) tunnustada ainult parimat.  Samuti jääb Maaelukomisjonile õigus erandina esitada autasustamiseks objekte, kus on eeskujulikult lahendatud mõni kujunduselement või   silmapaistvalt  heakorrastatud kortermaja või tootmisobjekt. 

 (3) Konkursi tulemused kinnitab maaelukomisjon oma istungil.

 (4) Konkursi tulemused avalikustatakse valla lehes Otepää Teataja ja valla veebilehel.

 (5) Paremateks tunnistatud kinnistud esitatakse maakondlikule/üleriigilisele kodukaunistamise konkursile "Kaunis Eesti kodu".

 (6) Konkursi võitjaid autasustatakse koos maakondliku heakorra tunnustusüritusega või valla aastapäeva üritusel.

 (7) Konkursi parimaid autasustatakse meene või rahalise toetusega (kinkekaart) ning kõiki osalejaid Vallavalitsuse tänukirjaga. Konkursi auhinnafond on 1000 €.

 

Maaelukomisjon