Otepää Vallavalitsuse istungil 06.04.2020

06.04.2020

  1. Anti Sihva külas Lõuna-Juusa kinnistul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
  2. Kinnitati osaühingu OTEPÄÄ MAAMÕÕDUBÜROO 2019. a majandusaasta aruanne.
  3. Määrati vallavanema Jaanus Barkala asendajaks tema äraolekul Otepää Vallavalitsuse liikmed vastavalt vallavanema asendamise järjekorrale: 1.1 vallavalitsuse liige Valdur Sepp; 1.2 vallavalitsuse liige Kalev Merisalu; 1.3 vallavalitsuse liige Uuno Laul.
  4. Nimetati sihtasutuses Tehvandi Spordikeskus Otepää valla poolseks asutajaõiguste teostajaks Jaanus Barkala.
  5. Nimetati mittetulundusühingus Sangaste Asundused Otepää valla poolseks liikmeõiguste teostajaks Jaanus Barkala.
  6. Moodustati Otepää Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjon ja määrata komisjoni liikmed alljärgnevalt: 1.1 Jaanus Barkala - vallavanem, komisjoni esimees; 1.2 Janika Laur - haridusspetsialist; 1.3 Jana Mae - Otepää Gümnaasiumi hoolekogu esindaja; 1.4 Marika Paavo - Otepää Gümnaasiumi õpetajate esindaja; 1.5 Miia Pallase - Otepää Vallavolikogu esindaja; 1.6 Rein Pullerits - Otepää Vallavolikogu esindaja; 1.7 Kaido Tamberg - Otepää Vallavolikogu esindaja.
  7. Määrati kahele isikule puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetus.