« Tagasi

ERITEADE: Eriolukorra juhi korralduste muutmine

 

Tallinn, Stenbocki maja, 18. märts 2020 – Seoses kiiresti muutuvate oludega koroonaviiruse levikul, muutis eriolukorra juht Jüri Ratas mitut varasemat korraldust. Korraldusega täpsustatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks kehtestatud meetmeid, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks.

Esiteks tunnistati kehtetuks riskiriikide nimekiri. Nimekiri oli kehtestatud selleks, et tuvastada inimeste andmeid, kes tulevad Eestisse riskipiirkonnaks määratud riikidest ning seda uuendati igapäevaselt. Riskiriikide nimekirja pole mõtet igapäevaselt uuendada, kuna koroonaviiruse puhangud on levinud üle kogu maailma.

Teiseks ei nõuta Eestisse sisenemisel enam terviseankeetide täitmist igalt riigipiiri ületajalt. Muudatusega jääb politseile vajadusel õigus nõuda tervisedeklaratsiooni täitmist, näiteks juhul kui piiri ületaval inimesel on haigusnähud.

Kolmandaks täiendatakse Eestisse saabumisel kahenädalase isolatsiooni nõude erisust. Politsei eriloal ei pea 14-päevases isolatsioonis viibima näiteks president, peaminister, valitsuse liikmed, konsulid, kui neil ei esine haigussümptomeid.

Neljandaks võimaldatakse Eesti ja Läti vahel töölkäimine lisaks Valga-Valka kaksiklinnale ka teistele piiriäärsetele kohaliku omavalitsuse üksustele. Inimesed, kes elavad Eesti ja Läti riigipiiriga vahetult piirnevates valdades, saavad liikuda tööle Lätti ja tagasi oma elukohta Eestisse.

Massiteabevahendid peavad selle eriolukorra juhi korralduse viivitamata, muutmata kujul ja tasuta avaldama. Selle kohta saadame ka ametliku teavituse.

Korraldus: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/pm2040k.pdf (PDF) (PDF)Valitsuse kommunikatsioonibüroo