« Tagasi

Otepäälased said kõrged autasud

22.veebruaril 2020 toimus Otepää Kultuurimajas Eesti Vabariigi 102. aastapäeva tähistamine, kus jagati ka tunnustusi. Kaks Valga maakonna kõrgemat tunnustust tuli sellel aastal Otepää valda, Otepää vald tunnustas kolme vallakodanikku.

 

Otepäälasi tervitasid  Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkla, vallavanem Kaido Tamberg ja Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees Agu Kabrits, kes ka autasusid jagasid.

Valgamaa Vapimärgi, maakonna kõrgeima tunnustuse pälvis Arula külavanem Voldemar Tasa. Teise maakondliku kõrge autasu – Valgamaa Teenetemärgi, sai Otepää valla perearst Tatjana Laadi. Valgamaa Vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, mis antakse elutöö eest neile, kes oma töö ja tegevusega on kaasa aidanud maakonna arengule. Valgamaa Teenetemärk on mõeldud neile, kes oma töö ja tegevusega on panustanud Valgamaa arengusse või kes on silma paistnud märkimisväärse, maakonna jaoks olulise teo või saavutusega. Märgid on hõbedased, märkide andmise otsustab Valgamaa Omavalitsuste Liit.


Otepää Vallavalitsus tunnustas Otepää medaliga kolme vallakodanikku – suure pere ema Kadri Toomsalu, mesinikku Rein Männistet ja pereõde Ene Väärsit. Otepää medal antakse füüsilisele isikule austusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest. Otepää medal on valgevasest, hõbetatud ja oksüdeeritud. Otepää medali andmise otsustab vallavalitsus.

 

 

Otepää Kultuurimaja sini-must-valges saalis esinesid  Otepää Gümnaasiumi poistekoor, lastekoor, hobikoor ja segakoor Eveko (juhendaja Eve Eljandi), soolot lastekoorile lauls Geir Kudu, kõiki laule saatis Vladimir Karjalainen. Tantsulusti pakkus segarahvatantsurühm Nuustaku Kaire Ojavee juhendamisel. Esinesid Kertu Juhkam Margit Tali laulustuudiost ja Meriliis Ilves, Helis Hein ja Maria Viks Otepää Kultuurimaja Teatristuudiost (juhendaja Merilin Kirbits).


Peo korraldas: Otepää Kultuurikeskused, toetas Otepää vald.

 

 

Autasustatavate iseloomustused:

 

Valgamaa Vapimärk - Arula külavanem VOLDEMAR TASA

 

Voldemar Tasa lõpetas 1968 Tallinna Polütehnikumi. Orienteerumisjooksuga tegeles 1961–78. Tema treeninguid on juhendanud Hugo Tartlan ja Tõnu Raid. Võitnud 1973 Eesti meistrivõistlustel teatejooksus hõbeda. 1971–88 Orienteerumisföderatsiooni presiidiumi liige. Töötanud 1971–74 ENSV Turismi- ja Ekskursiooninõukogu instruktorina, 1974–76 Balti Laevaremonditehases treenerina, 1976–77 Laste Turismi ja Ekskursiooni Keskmaja metoodikuna, 1977–78 Dünamo inspektorina, 1972–79 Dünamo orienteerumistreenerina, 1979–91 Madsa spordibaasi direktorina, 1991–92 Kääriku spordibaasi juhatajana ning 1992–94 AS-i Kuutsemäe tegevdirektorina. Aastast 1976 vabakategooria kohtunik. Osalenud aastast 1982 Tartu suusamaratoni korraldamisel, aastast 1997 Matu teeninduspunkti ülem. Aastast 2003 OÜ Lutsujärve juhatuse liige.

 

Voldemar Tasa on olnud ka aktiivne kaitseliitlane selle asutamisest saadik, samuti Erna seltsi liige. Erna retkedel on ta osalenud vastutegevuse rühmas ja rajateenistuses. Eesti Kaitseliidu taasasutaja 1990 aastal. Lõi kaasa 1990 ja 1991 aastatel KL allohvitseride koolituse korralduses. Praegu eelkõige tegev Noorte Kotkaste ja Kodutütarde kaardi- ja orienteerumiskoolitustel

 

Lisaks spordi-ja kaitseliidu-alasele tegevusele on Voldemar Tasa ka aktiivne külavanem. Koos abikaasa Eikega korraldatakse Arula küla kokkusaamisi, kultuuriüritusi, antakse välja raamatuid jms. Voldemar ja Eike Tasa Lutsu talust on kujunenud Arula külaelu ja -seltsi keskus. Alates 1996.aastast on ta Arula külavanem. Arula küla ja külaseltsi on korduvalt esile tõstetud. Arula küla tähistas 2019. aastal küla esmamainimise 600-ndat aastapäeva.

 

 

Voldemar Tasa on väga mitmekülgne inimene, tema ind ja ettevõtlikkus pole siiani raugenud. Ta on väga abivalmis, ning lisaks orienteerumisele ja suusamaratonil kaasa löömisele suudab Volli (nagu lähedased teda kutsuvad), edukalt ka saunamaratoni korraldamisel kaasa lüüa! Nimelt toimus selleaastane Euroopa Saunamaraton Otepääl justnimelt Volli kaasabil esimest korda orienteerumiskiipidega.

 

Voldemar Tasa tegevus ulatub kindlasti kaugemale, kui Otepää vald ning spordiringkondades on ta tuntud tegelane. Valgamaal on orienteerumine ja Voldemar Tasa kindlasti sünonüümid. Voldemar Tasa on saanud Otepää medali 2017. aastal.

Valgamaa Teenetemärk - perearst TATJANA LAADI

Tatjana Laadi on sündinud Siberis küüditatute peres. Pere tuli tagasi, kui Tatjana oli 6-aastane, elukohaks sai vanaema sünnikoht Urvastes. Pärast ülikooli lõpetamist tuli ta 1989.a. elama ja tööle Valgamaale Tõlliste valda, alates 1994.a. asus tööle Sangastesse.
Sangaste vallas (nüüdses Otepää vallas) elab ta alates 1997.aastast. Ta on  Eesti Perearstide Seltsi liige.

 

Tatjana Laadi on tuntud ja tunnustatud perearst, kes on aastaid propageerinud tervislikke eluviise - toitumist, liikumist ja alkoholist sõltumatut eluviisi, karskust ja mõõdukust. Ta on Valgamaa maapiirkonna ühe suurima nimistu ja koormusega perearst. Tatjana Laadi on ka Keeni põhikoolis kooliarst. Tema eestvedamisel sai Keeni põhikoolist Tervist Edendavate Koolide võrgustiku liige. Tatjana Laadi on ise sportlike eluviisidega, innustades ja kaasates kohalikke. Vabal ajal võib teda kohata ujulas, terviserajal või seltsimajas idamaiseid tantsustiile harrastamas.

Lisaks on Tatjana teinud palju tööd selle nimel, et Valgamaa elanike tervis ja elukvaliteet paraneksid. Tatjana Laadi eestvedamisel tehtud algatustel ja ennetustegevustel on olnud oluline mõju turvalise ja tervisesõbraliku elukeskkonna arendamisele ning tervislike eluviiside kujundamisele Sangaste vallas ja Valgamaal.

Ta on sõbralik, lahke, heatujuline ja koostööaldis perearst, kes väärtustab tervist ning panustab südamega tervis edendamisse.

Lisaks sellele on Tatjana Laadi aktiivne Naiskodukaitse liige ning olnud pikka aega Sangaste vallavolikogu liige ja sotsiaalkomisjoni liige. Ka praeguses Otepää vallavolikogus on ta volikogu liige ja sotsiaalkomisjoni liige.

Leiame, et Tatjana Laadi on igati Valgamaa Teenetemärki väärt.

Muu tunnustus: Sotsiaalministeeriumi tunnustuse alkoholikahjude vähendamise eest 2017. aastal.
Otepää valla tänukiri ja meene 2019. aastal.

 

Otepää medal

 

Ene Väärsi on pereõena piirkonnas töötanud juba üle 40-ne aasta. Ta on sõbralik, abivalmis ja hooliv,  tema peale saab alati kindel olla. Ene on oma patsientide jaoks olemas ka väljaspool tööaega.

 

Rein Männiste valiti Eesti Mesinike Liidu poolt Eesti 2019. aasta mesinikuks. Rein on elupõline mesinik: pärast sõjaväeteenistust pole ta ühtegi muud tööd teinud, mesinikuks olemise staaži on tal üle 30-ne aasta. Reinul  on ligi 300 mesilaspere, mis paiknevad mitmes kohas nii Otepää kui Valga vallas. 

 

Kadri Toomsalu on suure pere ema – tema peres kasvab 20 last. Perekond Toomsalud on optimistlikud inimesed, kes ei virise, nende lapsed on töökad, rõõmsameelsed, hoolsad ning tublid õppijad. Suur pere on sõbralik ja kokkuhoidev. Kadri Toomsalu on saanud ka Otepää valla aasta ema tiitli.

 

Fotod SIIT, fotod: Valju Aloel

Voldemar Tasa

 

Tatjana Laadi

 

Ene Väärsi

 

Rein Männiste