« Tagasi

Kastani kinnistu kirjalik kordusenampakkumine

Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul kordusenampakkumisel Otepää vallasiseses linnas asuva Kastani kinnistu (kinnistu registriosa nr 2326540, katastritunnus 55601:003:0001, pindala 1160 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) alghinnaga 20 000 eurot.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 100 eurot. Enampakkumise tagatisraha suurus on 10% alghinnast. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE421010202000578003 SEB Pangas hiljemalt 9. märtsil 2020. a kell 10:00.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 9. märtsiks 2020. a kella 10.00-ks Otepää Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus või posti teel vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää 67405 või elektrooniliselt digitaalallkirjaga krüpteeritult (faili adressaat Jaak Grünberg, 36402152725) e-posti teel aadressil vald@otepaa.ee. Kinnise ümbriku või e-posti teel saadetud kirja pealkiri: „Kastani kinnistu enampakkumine."

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: pakkuja nime ja elukohta või asukohta ning isikukoodi või registrikoodi; nõusolekut enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel; dokumente enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta; sõnadega väljendatud pakkumise summat; pakkumise esitaja allkirja; esindaja volitusi tõendavat dokumenti (vajadusel); pakkumise esitaja kontaktandmeid: telefon ja e-posti aadressi.

Pakkumiste avamine toimub 9. märtsil 2020. a kell 11.00 Otepää Vallavalitsuse nõukoja ruumis.

Kinnistu ja seda puudutavate dokumentidega saab tutvuda eelneval kokkuleppel vallavalitsuse tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg (tel 502 2316).

Enampakkumise tingimustega saab tutvuda: https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=250487