« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 06.01.2020

06.01.2020

1.     Anti Otepää vallale ehitusluba Puka alevikus Kooli tn 6 kinnistul ehitise ümberehitamiseks.

2.     Korraldati kordusenampakkumine Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 10-2 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 1046840, üldpind 63,30 m2) võõrandamiseks alghinnaga 25 000 eurot. Moodustada enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 2.1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2.2 Jaak Grünberg; 2.3 Eveli Misnik.

3.     Korraldati kirjalik enampakkumine Osaühingu OTEPÄÄ MAAMÕÕDUBÜROO (registrikood 10270166) osa (nimiväärtus 40 000 krooni, s.o 2556 eurot) võõrandamiseks alghinnaga 40 000 eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 2.1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2.2 Jaak Grünberg; 2.3 Eveli Misnik.

4.     Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.

5.     Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 114 eurot.

6.     Kehtestati alates 1. jaanuarist 2020. a kuni 31. detsembrini 2020. a Otepää valla koolieelse lasteasutuse lasteaiaõpetajate töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 1183,50 eurot ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajatel 1315 eurot kuus.

7.     Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 16 katastriüksuse detailplaneering (AB Artes Terrae OÜ töö nr 1908DP3). Määrati detailplaneeringu avalik väljapaneku ajaks 24. jaanuar - 6. veebruar 2020. a ja kohtadeks Otepää Vallavalitsuses kabinett 212 (Lipuväljak 13, Otepää) ja valla veebileht www.otepaa.ee. Määrati detailplaneeringu avaliku arutelu ajaks 17. veebruar 2020. a kell 15.00 ja toimumiskohaks Otepää Vallavalitsuse nõukoja saal (Lipuväljak 13, Otepää, II korrus).

8.     Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul neljale isikule kogusummas 600 eurot.

9.     Tunnistati nurjunuks Otepää vallasiseses linnas Pühajärve tee 42a asuva kinnistu võõrandamiseks korraldatud kordusenampakkumine. Otsustati korraldada kordusenampakkumine Otepää vallasiseses linnas Pühajärve tee 42a asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr 2326340, katastritunnus 55601:007:0009, pindala 785 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) võõrandamiseks alghinnaga 13 000 eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 3.1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 3.2 Jaak Grünberg; 3.3 Eveli Misnik.

10.  Kinnitati Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 12-13 asuva korteriomandi võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitjaks 30 100 euro suuruse pakkumise teinud Ainar Kukk.

11. Kinnitati Otepää vallasiseses linnas Saare tn 4a asuva kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitjaks 9393,93 euro suuruse pakkumise teinud Osaühing Betoondetail