« Tagasi

Otepää Vallavolikogu istungil 19.12.2019

19.12.2019

  1. Muudeti Otepää Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a otsuse nr 1-3/65 „Otepää Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine".
  2. Otsustati võõrandada osaühingule VEVASI (registrikood 10608702) Sangaste alevikus Kooli tn 3 asuv kinnistu (kinnistu registriosa nr 193950) hinnaga 24 000 eurot.
  3. Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel sõlmida Otepää Motoklubiga (registrikood 80087475) leping Otepää vallasiseses linnas asuva Keskuse katlamaja kinnistu (kinnistu registriosa nr 2349040, katastritunnus 63602:001:0010, pindala 3538 m2, sihtotstarve tootmismaa) kasutusse andmiseks vastavalt otsusele lisatud vallavara kasutamise lepingu projektile.
  4. Koormati isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Otepää valla omandis olev Vidrike külas asuv Säremaatee kinnistu (registriosa nr 1754040, katastritunnus 63601:003:0907, pindala 4239 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava maakaabelliini osas, koormatava ala pindala 278 m².
  5. Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel võõrandada osaühingu OTEPÄÄ MAAMÕÕDUBÜROO (registrikood 10270166) osa enampakkumisel alghinnaga 40 000 eurot.
  6. Võeti vastu Otepää valla 2019. aasta kolmas lisaeelarve.