« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 11.11.2019

11.11.2019

 1. Nõustuti Ädu külas asuva ca 72 m2 suuruse maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
 2. Nõustuti Pringi külas asuva ca 1306 m2 suuruse maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
 3. Nõustuti Pringi külas asuva ca 1645 m2 suuruse maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
 4. Määrati Sihva külas asuva Päikeseloojangu katastriüksuse (katastritunnus 63601:002:0033) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 5. Andi Tiiu Ehastule ehitusluba Vana-Otepää külas Marupika kinnistul elamu püstitamiseks.
 6. Andi Tiiu Ehastule ehitusluba Vana-Otepää külas Marupika kinnistul abihoone püstitamiseks.
 7. Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.
 8. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
 9. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule summas 135 eurot.
 10. Kinnitati Otepää Gümnaasiumi hoolekogu koosseis järgmiselt: 1.1 Mare Raid (Otepää Vallavolikogu esindaja); 1.2 Jana Mae (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.3 Heidi Mõttus (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.4 Janek Moros (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.5 Tarmo Pilv (kooli toetavate organisatsioonide esindaja); 1.6 Kätlin Nukka (vilistlaste esindaja); 1.7 Marika Paavo (õppenõukogu esindaja); 1.8 Kaidi Palmiste (õppenõukogu esindaja); 1.9 Laura Meigas (õpilaste esindaja).
 11. Kinnitati Keeni Põhikooli hoolekogu koosseis järgmiselt: 1.1 Tatjana Laadi (Otepää Vallavolikogu esindaja); 1.2 Ly Käärik (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.3 Algis Väärmaa (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.4 Kalle Kaart (lasteaia laste vanemate esindaja); 1.5 Ruth Kõiv (kooli toetavate organisatsioonide esindaja); 1.6 Marina Varjun (õppenõukogu esindaja - kool); 1.7 Egle Sisask (õppenõukogu esindaja - lasteaed); 1.8 Mariana Pikulova (õpilaste esindaja).
 12. Eraldati reservfondist eelarvereale „06606 Majandusteenistus" 10 933 eurot Puka alevikus Kooli tn 6 hoones automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamise kulude katmiseks. Eraldati reservfondist eelarvereale „06606 Majandusteenistus" 7800 eurot Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak kinnistule ehitatavate puitvarjualuste vee- ja kanalisatsiooniühenduste rajamise kulude katmiseks.