Otepää Teataja 500

7. novembril 2019 ilmus vallalehe Otepää Teataja 500. number.


Meenutame lühidalt Otepää Teataja taassündi.
12. oktoobril 1989 toimus koosolek, kuhu Otepää arenduskeskuse töötajad Avo Raid ja Arno Kaseniit ning Otepää linnapea Jaanus Raidal olid kutsunud ajalehe Valgamaalane kirjasaatjad Otepää piirkonnast, korrespondent Aili Miksi, viimase soovil nõuandjaks ka TÜ ajakirjandustudengi Olavi Paide.


Koosoleku peateema oli kohaliku lehe väljaandmisega seonduvad ülesanded. Otsustati, et lehte hakkab välja andma arenduskeskus, kes kohustub varuma vajaliku paberi, valima trükikoja ja vajadusel lehe väljaandmist ka doteerima. Protokolli märgiti, et leht peab end ise ära tasuma, esialg- seks müügihinnaks kinnitati 20 kopikat.


Sellel koosolekul taasilmuma hakkava Otepää Teataja toimetajaks nimetatud Aili Miks on meenutanud: "Esimene number planeeriti Otepää omavalitsuse moodustamise ajaks. Leht ilmuski 1989. aasta detsembri esimesel poolel 8leheküljelise kaksiknumbrina. Tiraaž oli 3000.
Esimese lehenumbri kokkupanemise ja selle ilmumisega jõulukuul 1989 saime küll kogu Eesti ulatuses tähelepanu (olime oma väikelehega omavalitsuste tekkimise aegu ESIMESED)."
Otepää Teataja algus oli hoogne – detsembris ilmus veel teinegi 8leheküljeline kaksiknumber. Kõik laabus: oli piisavalt kirjasaatjaid, trükkimisega ei tekkinud probleeme, tehnilise külje eest (side trükikojaga, levi Valgas, Tartus, Pukas, Otepää ümbruses jne.) hoolitses arenduskeskus.
Otepää Teataja 100. number ilmus 15. jaanuaril 1998. aastal, lehte tegid Ain Kruusmaa, Ave Kruusmaa, Kirsti Lambot ja Meelis Naudi. Alates sellest numbrist liitus Otepää Teatajaga Puka vald.


Otepää Teataja 200. number nägi ilmavalgust 22. septembril 2005. aastal. Kirjutati, et Keskväljaku ehitustööd algasid lammutamisega. Siis kuulusid tegevtoimetusse Ain Kruusmaa, Ave Kruusmaa ja Kirsti Lambot.


Otepää Teataja 300. number ilmus 13. augustil 2010. aastal. Toimetus: Arvo Saal, Aili Miks ja Riju Johanson.


Otepää Teataja 400. number ilmus 10. aprillil 2015. aastal. Kuulutati välja ideekonkurss OTEPÄÄ 900. Toimetaja: Arvo Saal, teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est.

Arvo Saal
Otepää Teataja toimetaja