Otepää Vallavalitsuse istungil 21.10.2019

21.10.2019

 1. Määrati Mägiste külas asuva Jalaka katastriüksuse (katastritunnus 72401:001:0740) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 2. Määrati Mägiste külas asuva Kutsari katastriüksuse (katastritunnus 72401:001:0452) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 3. Määrati Vaardi külas asuva Tursti katastriüksuse (katastritunnus 60802:002:0540) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 4. Määrati Ädu külas asuva Jaani katastriüksuse (katastritunnus 72401:001:0800) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 5. Anti Ari Dubinile projekteerimistingimused Meegaste külas Albi kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
 6. Anti Kaspar Veskusele projekteerimistingimused Raudsepa külas Esno kinnistul ja Luigakuuri kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
 7. Anti Otepää vallasiseses linnas Kase tn 3 kinnistul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
 8. Eraldati Mittetulundusühingule Josephine 9. novembril 2019. a toimuva spordiürituse „Kuigatsi 15. kabeturniir" korraldamiseks toetus summas 150 eurot.
 9. Lõpetati ühe isikuga sotsiaaleluruumi üürileping.
 10. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
 11. Määrati ühele isikule 70 euro suurune tervisetoetus.
 12. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele isikule kogusummas 140 eurot.