« Tagasi

Valga maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine

Keskkonnaamet teatab, et seoses Keskkonnaministri 23. mai 2011. a käskkirjaga nr 720 on algatatud määruse „Valga maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine" täiendav avalik väljapanek, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Valga maakonnas arvatakse kaitse alt välja 19 parki ja puistut, mis on kaotanud üleriigilise looduskaitseväärtuse, ning üks puistu, mis asub teise kaitseala koosseisus ja on seetõttu topelt kaitse all. Need objektid on:

Otepää vallas Komsi puistu, Puka park ja Restu park;

Tõrva vallas Holdre männikud, Paluora puistud, Riidaja männikud ja Sõpruse park;

Valga vallas Hargla haigla puudegrupp, Iigaste park, Kasemäe talu iluaed, Kaubi kaasik, Koikküla park, Laanemetsa park, Malluste männikud, Oore männikud, Säde park, Tambre parkmets, Vaitka männik, Valga veterinaarravila park ja Vargasaare puistud.

Kaitse alt väljaarvamise menetluse materjalidega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal ajavahemikus 14. oktoobrist 3. novembrini 2019 Keskkonnaameti Valga kontoris (Kesk 12, Valga) ja Tartu kontoris (Aleksandri 14, Tartu) ning Otepää (Lipuväljak 13, Otepää), Tõrva (Kevade 1, Tõrva) ja Valga (Puiestee 8, Valga) vallavalitsuses, samuti Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee ja eelnimetatud omavalitsuste kodulehel.

Põhjendatud parandusettepanekud ja vastuväited eelnimetatud menetluse materjalide kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Aleksandri 14, 51014, Tartu) hiljemalt 3. novembriks 2019.

Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamise kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt detsembris 2019. aastal ministeeriumidevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2020. aasta alguses.

Lisainfo: Marica-Maris Paju, 5336 5805, maris.paju@keskkonnaamet.ee

 

Valga maakonna parkide väljaarvamise määrus 

Valga maakonna parkide väljaarvamise seletuskiri