« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 16.09.2019

16.09.2019

 1. Kooskõlastati Kaurutootsi külas Piiri maaüksusele kavandatava puurkaevu asukoht.
 2. Anti Kaire Jaanusele ehitusluba Meegaste külas Urmi kinnistul elektritootmisrajatise püstitamiseks.
 3. Anti Otepää vallasiseses linnas Virulombi tn 2 kinnistul asuvale ehitisele (kultuurikeskus) kasutusluba.
 4. Muudeti Otepää Vallavalitsuse 9. septembri 2019. a korraldust nr 2-3/407.
 5. Vabastati  korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm isikut.
 6. Sõlmiti Politsei- ja Piirivalveametiga (registrikood 70008747, aadress Pärnu mnt 139 Tallinn) äriruumi üürileping Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone I korruse ruumide (pindala 145,4 m2, asendiplaan lisatud) kasutusse andmiseks viieks aastaks.
 7. Otsustati omandada osaühingult Rimo-Varuosad (registrikood 10269335) tasuta Otepää vallasiseses linnas asuv Männi tänav kinnistu (kinnistu registriosa nr 1705740, katastritunnus 63601:001:2005, pindala 6167 m2, sihtotstarve transpordimaa).
 8. Otsustati omandada Voldemar Pukilt tasuta Otepää vallasiseses linnas Savikoja kinnistu (kinnistu registriosa nr 278040) kuuluv Savikoja tee katastriüksus (katastritunnus 63601:001:0232, pindala 1486 m2, sihtotstarve transpordimaa).
 9. Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 72 eurot.
 10. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele isikule
 11. Kinnitati Otepää valla 2020. aasta eelarve koostamise ajakava ja tingimused.
 12. Otsustati saata vallavalitsuse liige Kajar Lepik ajavahemikuks 15. – 19. september 2019. a välislähetusse Moldova Vabariiki seoses Sihtasutuse Valgamaa Arenguagentuur poolt läbi viidava projektiga "Nisporeni rajooni maamajanduse mitmekesistamine ja naiste osatähtsuse suurendamine ettevõtluses".