« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 09.09.2019

09.09.2019

  1. Anti Vallo Hansenile ehitusluba Pedajamäe külas Ala-Marsina kinnistul abihoone ümberehitamiseks.
  2. Anti Riho Kollistile luba paigaldada ajavahemikuks 7. - 23 september 2019. a motospordiürituse „Otepää mäkketõus" reklaam Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt - Valga mnt ristmiku haljasalale.
  3. Anti OÜ-le Sangaste Mõis (registrikood 12822581, aadress Sangaste loss Lossiküla küla Otepää vald) luba paigaldada ajavahemikuks 2. september – 31. detsember 2019. a reklaam suurusega 4 m x 2,4 m Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt - Valga mnt ristmiku haljasalale ja määrata reklaamimaksu suuruseks 92,02 eurot/kuus.
  4. Määrati kultuuriürituse toetus alljärgnevalt: 1.1 Mittetulundusühing Sangaste Rukkilill 3. oktoobril 2019. a toimuva ürituse "Tervisepäev eakatele" korraldamine 50 eurot; 1.2 Mittetulundusühing Sangaste Rukkilill 14. detsembril 2019. a toimuva Sangaste piirkonna eakate ürituse "Aastalõpupidu" korraldamine 430 eurot.
  5. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 2. septembri 2019. a korraldus nr 2-3/397 "P. DUSSMANN EESTI Osaühinguga äriruumi üürilepingu sõlmimine".
  6. Kinnitati kolm hajaasustuse programmi lõpparuannet ja toetuslepingu täitmist.