Hoia oma kodukoha ümbrust!

Head Otepää linna kodanikud, viimasel ajal oleme märganud, et avalikesse prügikonteineritesse Kopli tn 6a ja Aedlinnas, Tennisevälja 8, on toodud mittelubatud prügi.

Tuletame meelde, et avalikesse konteineritesse TOHIB PANNA AINULT segapakendeid – pappi, paberit, kilepakendeid, klaasi. Kuhu ja mida tohib ära visata, see on konteineri peal kirjas. Avalikesse konteineritesse EI TOHI PANNA biojäätmeid, ehitusprahti, elektroonikat, okstest ja lehtedest rääkimata. 

Taoliste jäätmete jaoks on olemas Otepää Jäätmejaam. Jäätmejaamas  võetakse elanikelt ja ettevõtetelt vastu taaskasutatavaid  sekundaarseid jäätmeid (plast, kile, paber, papp,  segapakend), erinevaid ehitusjäätmeid, suurjäätmeid (mööbel), ohtlikke jäätmeid, biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid, kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmeid, vanarehve. 

Kui avalikus prügikonteineris on segajäätmed, nagu Kopi tn ja Tennisevälja prügikonteinerites, siis tuleb Otepää vallal tellida nende jäätmete eraldi vedu Tartusse jäätmesorteerimisjaama, mille kohalik omavalitsus peab kinni maksma. Antud juhtumil läheb selle prügi äravedamine maksma üle 500 euro. Aga kui selliseid vedusid tuleb rohkem, kui üks kord?  See on  kohalikule omavalitsusele lisakulutus ja selle raha võiks ju pigem suunata heakorda!

Seetõttu, palun, hoidke oma kodukoha ümbrust, ärge tooge oma prügi selleks mitte ette nähtud kohta, see muutub pikapeale meie kõiki probleemiks.

 

Kuldset sügist soovides
Jaak Grünberg
Otepää Vallavalitsus, majandusteenistuse juhataja