« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 05.08.2018

05.08.2019

  1. Anti AS-ile Otepää Veevärk ehitusluba Otepää vallasiseses linnas 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee L2, Alajaama haljasala, Karupesa, Keskväljaku, Kopli tn 4, Kopli tänav, Lipuväljak 4, Lipuväljak 5, Lipuväljak 7, Lipuväljak 20, Lipuväljak 26, Lipuväljak 22a, Lipuväljak T7, Munamäe tn 6, Munamäe tn 4a, Valga mnt 12/Olümpiakeskus Tehvandi, Tehvandi tänav T1, Tehvandi tänav T2, Valga mnt 23a ja Virulombi tn 2 kinnistutel kaugküttetorustiku ehitamiseks.
  2. Anti Meegaste külas Alajärve kinnistul asuvale ehitisele (abihoone) kasutusluba.
  3. Anti Päidla külas Kõver-Uibojärve kinnistul asuvale ehitisele (reoveepuhasti kuni 5m3) kasutusluba.
  4. Vabastati tähtajatult korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.
  5. Anti AS-ile JUMEK tasu eest üürile Puka alevikus Tööstuse tn 2-1 asuv korter, suurusega 42,2 m2.
  6. Määrati ühele isikule 14 euro suurune tervisetoetus.
  7. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule summas 62 eurot.