Vallavalitsuse istungil 25.06.2019

25.06.2019

 1. Määrati Lauküla külas asuva Silva katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 1440640, katastritunnus 72402:003:0840, pindala 13 270 m2, sihtotstarve tootmismaa),  Kotka katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 1219040, katastritunnus 72402:003:1053, pindala 2,51 ha, sihtotstarve maatulundusmaa), Kotka katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 1219040, katastritunnus 72402:003:1052, pindala 15,14 ha, sihtotstarve maatulundusmaa), Ansi katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 2598340, katastritunnus 72402:003:0077, pindala 10 575 m2, sihtotstarve tootmismaa) ja Sõnnsaare katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 7521450, katastritunnus 72402:003:0032, pindala 4,16 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed.
 2. Anti OÜ-le Kaevupuurija ehitusluba Tiidu külas Niidusaare kinnistul puurkaevu rajamiseks.
 3. Anti Enn Kunilale ehitusluba Päidla külas Koprakraavi kinnistul elamu püstitamiseks.
 4. Anti Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 28 kinnistul asuvale ehitisele (kaubanduskeskus) osakasutusluba (kogu hoone koos väliste tehnorajatistega, välja arvatud juurdeehitusega külgnev parkla).
 5. Anti Puka alevikus Tiigi tn 3 kinnistul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
 6. Kinnitati Elva vallas Pedaste külas asuva Roosa kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitjaks 2800 euro suuruse pakkumise teinud LaPlaya OÜ.
 7. Kinnitati Lossiküla külas Müüri tee 1-2 asuva korteriomandi võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitjaks 2551 euro suuruse pakkumise teinud Priit Õun.
 8. Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks kaasfinantseerimise toetus järgmiselt: 1.1 Puka Kogukond 150 eurot projektile "Kogukonna ideedepanga õppepäevad"; 1.2 Puka Kogukond 150 eurot projektile "Puka noorte filmikohvik".
 9. Määrati ühele isikule 30 euro suurune tervisetoetus.
 10. Määrati kahele isikule sotsiaalteenuse toetus.
 11. Määrati Vidrike külas asuva Toppavee katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:0259) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 12. Määrati Neeruti külas asuva Lande katastriüksuse (katastritunnus 58202:003:0150) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.