« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istugil 10.06.2019

10.06.2019

 1. Määrati Keeni külas asuva Vallamäe katastriüksuse (katastritunnus 72401:002:0140) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 2. Anti Kalev Lemmikule projekteerimistingimused Kaurutootsi külas Veske kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
 3. Anti Otto Tähele projekteerimistingimused Räbi külas Elva kinnistul elamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
 4. Anti Truuta külas Rehemäe kinnistul asuvale ehitisele (abihoone) osakasutusluba.
 5. Anti Jaan Adamsonile taksoveoluba taksoveo korraldamiseks Otepää vallas.
 6. Anti Jaan Adamsonile taksoveo sõidukikaart sõiduki Volkswagen Sharan (riiklik registreerimismärk 995TKL) kasutamiseks taksoveol.
 7. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.
 8. Jäeti rahuldamata Mihkel Kütmanni taotlus olmejäätmete kogumismahuti tühjendamissageduse vähendamiseks.
 9. Otsustati korraldada enampakkumine Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 10-2 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 1046840, üldpind 63,30 m2) võõrandamiseks alghinnaga 48 000 eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 2.1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2.2 Jaak Grünberg; 2.3 Uuno Laul.
 10. Otsustati korraldada enampakkumine Puka alevikus Uus tn 3 asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr 774740, katastritunnus 60803:001:0720, pindala 2043 m2, sihtotstarve elamumaa) võõrandamiseks alghinnaga 18 000 eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 2.1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2.2 Jaak Grünberg; 2.3 Uuno Laul.
 11. Otsustati korraldada enampakkumine Neeruti külas asuva Vahe-Saare kinnistu (kinnistu registriosa nr 2823150, katastritunnus 58201:001:0065, pindala 2,63 ha, sihtotstarve elamumaa) võõrandamiseks alghinnaga 20 000 eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 2.1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2.2 Jaak Grünberg; 2.3 Uuno Laul.
 12. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
 13. Määrata ühele isikule tervisetoetus summas  7,30 eurot.