« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 28.05.2019

28.05.2019

  1. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.
  2. Jäeti rahuldamata ühe isiku taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks.
  3. Kinnitada ühe isiku hajaasustuse programmi lõpparuanne.
  4. Kinnitati riigihanke "Otepää keskväljaku ja lipuväljaku rekonstrueerimine" tulemused. Tunnistati hanketingimustele vastavaks AS YIT Eesti (registrikood 10093801) pakkumus, TERASTEENUS OÜ (registrikood 10943961) pakkumus, osaühing TAVT (registrikood 10900963) pakkumus, AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362) pakkumus, Nordpont OÜ (registrikood 12583892) pakkumus, OÜ RTS Infraehitus (registrikood 11716322) ja Osaühing Mapri Ehitus (registrikood 10131080) pakkumus. Lähtudes riigihanke alusdokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus järgmiselt: 2.1 hanke osas 1 (Ehitustööd ja kommunikatsioonide rajamine) Osaühingu Mapri Ehitus poolt esitatud pakkumus summas 909 340,36 eurot (käibemaksuta); 2.2 hanke osas 2 (Linnamööbli paigaldamine) Osaühingu Mapri Ehitus poolt esitatud pakkumus summas 202 696,88 eurot (käibemaksuta).
  5. Kinnitati riigihanke "Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli 2019/2020 õppeaasta koolitoiduteenus" tulemused. Kvalifitseeriti riigihanke "Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli 2019/2020 õppeaasta koolitoiduteenus" pakkuja P. DUSSMANN EESTI Osaühing (registrikood 10068915). Tunnistati pakkuja P. DUSSMANN EESTI Osaühing poolt esitatud pakkumus vastavaks, kuna see vastab kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja P. DUSSMANN EESTI Osaühing poolt esitatud pakkumus ühe päeva kogumaksumusega 8,66 eurot (käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
  6. Määrati kultuuriürituse toetus alljärgnevalt: 1.1 Mittetulundusühing Iiah 31. augustil 2019. a toimuva ürituse "Muinastulede öö Kuigatsi paisjärvel" korraldamine 450 eurot; 1.2 Mittetulundusühing Sangaste Rukkilill 2019. a augustis toimuva õppereisi "Sibulatee" korraldamine 250 eurot; 1.3 Mittetulundusühing Sangaste Rukkiküla 3. augustil 2019. a toimuva ürituse "Sangaste Rukkipäev" korraldamine 1765 eurot. Jäeti rahuldamata Jaak Valdre taotlus raamatu ,,Eesti tõstespordi ajavaod" väljaandmise toetamiseks, kuna taotlus ei vasta Otepää valla eelarvest kultuurile toetuse andmise korra § 4 sätestatud kultuuriürituse toetuse andmise tingimustele (tegemist ei ole kultuuritegevuse edendamisega Otepää vallas). Jäeti rahuldamata Otepää Perekeskus MTÜ taotlus beebikooli tegevuse toetamiseks, kuna taotleja ei vasta Otepää valla eelarvest kultuurile toetuse andmise korra § 3 lõikes 1 sätestatud nõudele (taotluses kajastatud tegevused ei ole rahvakultuuri valdkonnast).
  7. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele isikule kogusummas 200 eurot.
  8. Moodustati Otepää Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjon ja määrata komisjoni liikmed alljärgnevalt: 1.1 Kaido Tamberg – vallavanem, komisjoni esimees; 1.2 Jaanus Barkala – Otepää Vallavolikogu esindaja; 1.3 Janika Laur – valla haridusspetsialist; 1.4 Jana Mae – Otepää Gümnaasiumi hoolekogu esindaja; 1.5 Tiie Jaaniste – õpetajate esindaja; 1.6 Marika Viks – Otepää Vallavolikogu esindaja; 1.7 Mare Raid – Otepää Vallavolikogu esindaja.
  9. Anti  Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 12//Olümpiakeskus Tehvandi kinnistul asuvale ehitisele (Otepää seikluspark) kasutusluba.