Otepää Vallavalitsus 22. nädala eelinfo (27.05.2019 – 02.06.2019)

Esmaspäev, 27.05
-kell 8.00- 12.00 Keeni Põhikooli lasteaed Kratila võimlemisrühm Tartus võimlemispeo "Vaba päev" peaproovis. Lisainfo: direktor Maire Murumaa 5918 2772

-kell 10.00 Otepää valla häältelugemiskomisjon teeb hääletamissedelite ülelugemise teel kindlaks Euroopa Parlamendi hääletamistulemused Otepää vallas. Lugemine toimub Otepää vallavolikogu saalis. Lisainfo: vallasekretär Janno Sepp 766 4802; 5303 3030

-kell 10.00 spordipäev Otepää Lasteaia Võrukaela majas. Lisainfo: õppejuht Merike Kase 5304 4915

-kell 12.45 Puka Lasteaias pedagoogilise nõukogu koosolek. Lisainfo: direktor Margot Keres 767 1960; 5373 9107

-kell 16.30 Otepää vallas Valgamaa Aasta Õpetaja valimise komisjoni koosolek. Lisainfo: haridusspetsialist Janika Laur 766 4807; 523 9139

-projektipäev "Prügi minu kodus" Pühajärve Põhikooli 2.klassi õpilastele. Lisainfo: direktor Miia Pallase 766 8555; 507 6285

27.-28.05. Pühajärve Põhikooli loodusringi õpilased õppekäigul Kesk-Eestisse. Lisainfo: direktor Miia Pallase 766 8555; 507 6285

26.05.-01.06. viibivad Lõuna-Eestis külas Ukraina omavalitsuste töötajad. Külastatakse erinevaid Lõuna-Eesti asutusi ja objekte. 27.mail ollakse Otepääl ja tutvutakse Otepää vallavalitsuse, Tehvandi Spordikeskuse, Otepää Gümnaasiumi ja Otepää Tervisekeskusega. Kell 10.00 kohtub Ukraina delegatsioon Otepää vallavalitsuses vallavanema Kaido Tambergiga.

 

 

Teisipäev, 28.05
-kell 9.30 vallavalitsuse nõukojas vallavalitsuse istung. Lisainfo: vallavanem Kaido Tamberg 766 4801; 518 2016

-kell 9.00 Otepää Gümnaasiumi 9. klasside lõpukell. Lisainfo: direktor  Külle Viks 766 8240; 5301 1550

-kell 10.00 Otepää Gümnaasiumi  4. klassi õpilased sooritavad jalgratturi sõidueksamit. Lisainfo: direktor  Külle Viks 766 8240; 5301 1550

-kell 10.00 Otepää Lasteaia Pähklikese maja spordipäev. Lisainfo: õppejuht Merike Kase 5304 4915

-kell 18.00  Otepää Muusikakooli lauluõpilaste kontsert Otepää Kultuurimaja galeriis. Kontsert on kõigile tasuta. Lisainfo: direktori kt Helen Kirsi 5303 3037

-Otepää Lasteaia Võrukaela maja ja Puka Lasteaia õpetajate koolituspäev Võrus. Lisainfo: haridusspetsialist Janika Laur 766 4807; 523 9139

-Puka staadionil Valga maakonna meistrivõistlused 6.-9.kl võistkondadele jalgpallis. Korraldab Puka Keskkool. Lisainfo: huvijuht Liidia Saarmann 5647 5403

-Puka Keskkooli 3. ja 4. klassi õpilased õppekäigul Võrtsjärve Järvemuuseumis. Lisainfo: huvijuht Liidia Saarmann 5647 5403

-Keeni Põhikooli 1.-4.klass Nõiariigis ekskursioonil. Lisainfo: direktor Maire Murumaa 5918 2772

-Keeni Põhikooli lasteaed Kratila võimlemisrühm Tartus võimlemispeol "Vaba päev". Lisainfo: direktor Maire Murumaa 5918 2772

 

 

Kolmapäev, 29.05
-kell 8.45 Keeni Põhikoolis 9. klassi tutipäeva aktus. Lisainfo: direktor Maire Murumaa 5918 2772

-kell 10.00 Otepää Gümnaasiumis loodusõpetuse valikeksam LÕK õpilastele. Lisainfo: direktor  Külle Viks 766 8240; 5301 1550

-kell 10.00 – 15.30 Otepää Kultuurimajas infopäev „Lähisuhtevägivald – hirm vangistab". Infopäevale on oodatud kõik koolijuhid ja õpetajad, lasteaedade juhid ja õpetajad, huvikoolid ja treeninggruppide õpetajad ja treenerid, tugispetsialistid, õed, arstid ja teised tervishoiutöötajad, koduhooldustöötajad, tugiisiskud, politseiametnikud, vallaametnikud ja kõik teised, kes valutavad südant turvalise kodukandi ja hädasolijate märkamise ja aitamise pärast. Infopäeva korraldab Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistus. Lisainfo: sotsiaalteenistuse juhataja Kadri Sommer 766 4825; 5303 3032

-kell 14.30 õppenõukogu koosolek Pühajärve Põhikoolis. Lisainfo: direktor Miia Pallase 766 8555; 507 6285

-kell 15.00 vallavalitsuse nõukojas vallavolikogu revisjonikomisjoni koosolek. Lisainfo: komisjoni esimees Irja Sõnum Irja.Sonum@otepaa.ee

-kell 15.30-19.00 RMK Valgamaa kolmapäevakud 2019 orienteerumises – Sooru. Lisainfo: http://www.valgamaasl.ee/orienteerumispaevakud/

-kell 18.00 Otepää Lasteaias pedagoogilise nõukogu koosolek. Lisainfo: õppejuht Merike Kase 5304 4915

-Otepää Gümnaasiumi 3. klasside õpilaste õppeekskursioon Võrumaale ja 4. klasside õpilastel Rakverre. Lisainfo: direktor  Külle Viks 766 8240; 5301 1550

-Otepää Gümnaasiumis projektinädala päev: lõbusad sportlikud tegevused. Lisainfo: direktor  Külle Viks 766 8240; 5301 1550

-Pühajärve Põhikooli 1.-3. klasside õpilastel õppekäik metsa. Lisainfo: direktor Miia Pallase 766 8555; 507 6285

-Pühajärve Põhikooli 9.klassi õpilastel proovieksam matemaatikas. Lisainfo: direktor Miia Pallase 766 8555; 507 6285

 

Neljapäev, 30.05
-lugejateni jõuab Otepää valla häälekandja Otepää Teataja. Otepää Teatajat on võimalik lugeda Otepää valla kodulehelt  www.otepaa.ee/ot

-kell 8.05 Otepää Gümnaasiumi 11. klassi õpilased sooritavad matemaatika üleminekuarvestust. Lisainfo: direktor  Külle Viks 766 8240; 5301 1550

-kell 10.00 vallavanem Kaido Tamberg Käärikul traditsioonilisel Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa omavalitsustöötajate nõupäeval. Sellel aastal korraldab nõupäeva Valgamaa Omavalitsuste Liit.

-kell 14.00 Ugandi Restos Otepää valla haridusasutuste kiituse ja medalitega lõpetajate ning õpilasvõistluste võitjate ja nende juhendajate tunnustamine. Lisainfo: haridusspetsialist Janika Laur 766 4807; 523 9139

-kell 16.00 Otepää Lasteaia Võrukaela majas solistide kevadkontsert. Lisainfo: õppejuht Merike Kase 5304 4915

-kell 18.00 Otepää Gümnaasiumi aulas 4. a klassi õpilaste näidend „Väike nõid". Lisainfo: direktor  Külle Viks 766 8240; 5301 1550

-kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Austin Milleri kontsert. Austin Miller on tõusev USA folkartist. Ilusa ilma korral toimub kontsert kultuurimaja pargis! TASUTA. Lisainfo: kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Merle Soonberg 5662 6481

-Puka Keskkooli 1. ja 2.klassi õpilased õppekäigul Urvastes ja Otepääl. Lisainfo: huvijuht Liidia Saarmann 5647 5403

-Otepää Gümnaasiumi projektinädala päev: lastekaitsepäevale pühendatud heategevuslik kevadlaat. Lisainfo: direktor  Külle Viks 766 8240; 5301 1550

-Pühajärve Põhikooli 8. klassi õpilaste üleminekueksam. Lisainfo: direktor Miia Pallase 766 8555; 507 6285

30.-31.05 Otepää Gümnaasiumi 8. klasside õpilased õppeekskursioonil Hiiumaale. Lisainfo: direktor  Külle Viks 766 8240; 5301 1550

 

 

Reede, 31.05
-vallavanem Kaido Tamberg Lätis, Aluksnes MTÜ Euregio Pskov-Livonia asutajate koosolekul. Lisainfo: vallavanem Kaido Tamberg 766 4801; 518 2016

-kell 15.00 Sangaste Kultuurimajas Keeni Põhikooli lasteaia Kratila koolisaatmispidu. Lisainfo: direktor Maire Murumaa 5918 2772

-kell 16.00 Otepää Lasteaia Võrukaela majas koolisaatmispidu, kell 17.00 Pähklikese majas koolisaatmispidu.  Lisainfo: õppejuht Merike Kase 5304 4915

-kell 16.00 Puka Lasteaia koolieelikute lõpupidu Puka rahvamajas. Lisainfo: direktor kt Margot Keres 767 1960; 5373 9107

-kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Raen Väikene. Info: www.pyhajarve.com

-Puka Keskkooli ja Otepää Gümnaasiumi 1.-4. klasside õpilased osalevad Valgamaa meistrivõistlustes kergejõustikus.

-Otepää Gümnaasiumi projektinädala päev: klassipäev. Lisainfo: direktor  Külle Viks 766 8240; 5301 1550

-Otepää Gümnaasiumi 7. klasside õpilased õppeekskursioonil Ida-Virumaale (Eesti Kaevandusmuuseum, Kiviõli seikluspark). Lisainfo: direktor  Külle Viks 766 8240; 5301 1550

-Pühajärve Põhikoolis 9. klassi õpilaste tutiaktus ja seinamaalingu avamine, rahulolu-uuringute kokkuvõtete kuulamine, Pühajärve Põhikooli õpilasesinduse aruande- ja valimiskoosolek. Lisainfo: direktor Miia Pallase 766 8555; 507 6285

31.05 -02.06 Otepää Gümnaasiumi 10. ja 11. klassi õpilased  õppeekskursioonil Peterburgi. Lisainfo: direktor  Külle Viks 766 8240; 5301 1550

31.05.- 02.06. Otepää Jooksutuur 2019. Kavas on kolm jooksu: reedel 31. mail, Tehvandil 10 km, laupäeval 1. juunil, Pühajärvel 17,2 km, pühapäeval 2. juunil, Käärikul 5. Kekkonen jooks 15 km. Kolme päeva jooksul läbitakse maratoni distants 42, 2 km. Jooksutuuri programm on rikastatud mitmete põnevate lisaürituste ja atraktsioonidega. Registreerumine: http://otepaajooksutuur.ee/registreerumine/ Jooksu korraldab MTÜ Otepää Üritused.

 

Laupäev, 01.06
-kell 10.00 - 13.00 vallamaja ees lastekaitsepäeva perepäev. Esinejad: ansambel "Onu", tantsurühm "Josephine", Puka Keskkooli lapsed. Batuut, pakutakse pannkooke. Korraldab: Otepää Vallavalitsus, MTÜ Otepää Kinnaspunkt. Lisainfo: Vello Iir 505 4549

-kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Toomas Krall. Info: www.pyhajarve.com

-kell 21.30 Ugandi Restos FC Otepää ja Ugandi Resto kutsuvad laupäeva õhtul külla, sest tulemas on suur ühisvaatamine: UEFA 2019 finaal - Tottenham vs Liverpool. Laupäeval kell 21.30 saab lõpu eelmise aasta septembris alanud Euroopa jalgpalli meistrite liiga hooaeg. Jalgpalli UEFA Meistrite liiga finaalis kohtuvad tänavu kaks Inglismaa tippklubi: esimest korda finaalis mängiv TOTTENHAM ja eelmise aasta finalist LIVERPOOL. Poolfinaalis tõrjus Liverpool konkurentsist peamise võidusoosiku Barcelona ja Tottenham lõi auti Ajaxi. Mäng peetakse 1. juunil 2019 Atlético Madridi kodustaadionil Hispaanias. Broneeri kohad aegsasti: +372 58334422 või info@ugandiresto.ee  Ühisvaatamine on tasuta.

 

 

Pühapäev, 02.06
-Otepää Gümnaasiumi 4. b klassi õpilased jalgrattamatkal. Lisainfo: direktor  Külle Viks 766 8240; 5301 1550

 

 

Puhkusel:
27.05.-31.05. planeerimisspetsialist Neeme Kaurov
Tegevusjuhendaja Linda Merekivi alates 24.05.2019 lapsehoolduspuhkusel