« Tagasi

Otepää Vallavolikogu 23.05.2019 istungi päevakord

Otepää Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 23.05.2019 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis (Lipuväljak 13).

 

1.      Otepää valla 2019. aasta lisaeelarve esimene lugemine

Ettekandja: finantsteenistuse juhataja Kadri Vaks
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andres Arike
 

2.      Pühajärve Põhikooli arengukava aastateks 2019 - 2020 vastuvõtmine

Ettekandja: haridusspetsialist Janika Laur
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Miia Pallase
 

3. Otepää valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta laekunud ettepanekute tutvustamine

Ettekandja: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov
Kaasettekandja: planeerimiskomisjoni esimees Jaanus Raidal
 

4. Otepää valla 2019. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Ettekandja: finantsteenistuse juhataja Kadri Vaks
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andres Arike
 

5. Vallavara võõrandamiseks nõusoleku andmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andres Arike

 

6. Turismikomisjoni koosseisu täiendamine

Ettekandja: turismikomisjoni esimees Mare Raid
 

7. Turismikomisjoni tegevuse aruanne

Ettekandja: turismikomisjoni esimees Mare Raid
 

8. Vallavalitsuse informatsioon