« Tagasi

Otepää Vallavalitsus 20. nädala eelinfo (13.05.2019 – 19.05.2019)

Esmaspäev, 13.05

-kell 9.15 vallavalitsuse nõukojas vallavalitsuse istung. Lisainfo: abivallavanem Kajar Lepik 766 4806; 5662 7688

-kell 14.00 Otepää Muusikakoolis  IV klasside solfedžo üleminekueksam. Lisainfo: direktori kt Helen Kirsi 5303 3037

-kell 16.30 Otepää Lasteaia Pähklikese maja kevadpidu Otepää Kultuurikeskuses. Lisainfo: õppejuht Merike Kase 5304 4915

-Otepää Gümnaasiumi õpilased võtavad osa üle-Euroopalise orienteerumisnädala raames Tehvandil toimuvast orienteerumispäevast. Lisainfo: direktor  Külle Viks 766 8240; 5301 1550

-Pühajärve Põhikooli 1. klassi õpilased külastavad Rõõmu talu Karulas, 9.ja 7.klasside õpilased Ahijärve külastuskeskust, 2., 5. ja 6. klasside õpilased on õppekäigul Pokumaal. Kõik õppekäigud toimuvad KIK projekti raames. Lisainfo: direktor Miia Pallase 766 8555; 507 6285

-Keeni Põhikooli õpilased Valgas vene keele olümpiaadil. Lisainfo: direktor Maire Murumaa 5918 2772

13.-15.05 Otepää TIK töötajad Külliki Pikk ja Lea Ilp EASi korraldataval turismiinfokeskuste töötajate õppereisil Saaremaal. Asendab Liivia Frantz. Lisainfo: 766 1200

 

Teisipäev, 14.05
-6. klasside õpilased sooritavad eesti keele riiklikku tasemetööd.

-kell 11.00 Otepää Muusikakoolis eriala lõpueksam algusega. Lisainfo: direktori kt Helen Kirsi 5303 3037

-kell 11.10 Pühajärve lasteaia vanemas rühmas "Lugusid muinasjutukorvist". Korraldab Pühajärve Raamatukogu. Lisainfo: vanemraamatukoguhoidja  Ly Haaviste 766 8505

-kell 17.00 Otepää Lasteaia Võrukaela maja õuealal heakorratalgud. Lisainfo: õppejuht Merike Kase 5304 4915

-Otepää Gümnaasiumi 8.b klassi õpilaste kokanduskunsti päev, 5.b klass õppekäigul Otepää ümbruse ajaloolistesse paikadesse, 7. b klassi õpilased rajavad koolis kiviktaimlat. Lisainfo: direktor  Külle Viks 766 8240; 5301 1550

-Pühajärve Põhikooli õpilased on õppekäigul Vapramäel KIK projekti raames. Lisainfo: direktor Miia Pallase 766 8555; 507 6285

-Keeni Põhikooli õpilased Punase Risti noorte vabatahtlike koolituspäeval Valgas. Lisainfo: direktor Maire Murumaa 5918 2772

14.-15.05. haridusspetsialist Janika Laur noorsootöö korraldajate infopäevadel Türi vallas. Lisainfo: haridusspetsialist Janika Laur 766 4807; 523 9139

 

Kolmapäev, 15.05
-3. klassid sooritavad riiklikku matemaatika tasemetööd.

-kell 8.05 Otepää Gümnaasiumi 10. klass sooritab üleminekuarvestust. Lisainfo: direktor  Külle Viks 766 8240; 5301 1550

-kell 10.30-19.00 RMK Valgamaa kolmapäevakud 2019 orienteerumises – Sangaste, Valgamaa koolinoorte karikas. Osalevad Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli õpilased. Lisainfo: http://www.valgamaasl.ee/orienteerumispaevakud/

-kell 14.00 Puka Keskkoolis õpetajate koolitus "Eesti õigekeelsus". Lisainfo: huvijuht Liidia Saarmann 5647 5403

-kell 15.00 vallavalitsuse nõukojas vallavolikogu planeerimiskomisjoni koosolek. Lisainfo: komisjoni esimees Jaanus Raidal Jaanus.Raidal@otepaa.ee

-kell 16.00 Otepää Lasteaia Kaisukarude rühma emadepäeva tähistamine. Lisainfo: õppejuht Merike Kase 5304 4915

-kell 19.00  Tehvandi staadionil karikamäng FC Otepää vs FC Jõgeva Wolves. Lisainfo: www.fcotepaa.ee

-planeerimis-ja ehitusteenistuse juhataja Kalev Kepp ja ehitusspetsialist Vello Vou Narvas ehitusspetsialistide infopäeval. Lisainfo: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Kalev Kepp 766 4821

-Otepää Gümnaasiumi õpilased võtavad osa Tõrva Gümnaasiumis toimuvast maakondlikust saksa keele olümpiaadist. Lisainfo: direktor  Külle Viks 766 8240; 5301 1550

 

Neljapäev, 16.05
-Otepää Gümnaasiumi lastekoori laulupeo III eelproov Otepää Kultuurimajas. Lisainfo: direktor  Külle Viks 766 8240; 5301 1550

-Puka Keskkooli 5. ja 6.klassi õpilased õppekäigul Siguldas ja Cesises. Lisainfo: huvijuht Liidia Saarmann 5647 5403

-haridusspetsialist Janika Laur Otepää Lasteaia Pähklikese maja ja Keeni Põhikooli lasteaiaõpetajatega koolituspäeval Viljandis. Lisainfo: haridusspetsialist Janika Laur 766 4807; 523 9139

-Keeni Põhikoolis 6.klassil KEAT koolitus "Esmaabi". Lisainfo: direktor Maire Murumaa 5918 2772

16.-19.05. Euroopa Parlamendi eelhääletamine maakonnakeskuses. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

16.-22.05. Euroopa Parlamendi valmiste e-hääletus keskkonnas www.valimised.ee Hääletamine algab 16. mail kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 22. mai kell 18.00.

 

Reede, 17.05
-kell 9.00 Otepää Gümnaasiumi 4. klassid vaatamas Ugala teatri etendust „Vai-vai vaene Vargamäe". Lisainfo: direktor  Külle Viks 766 8240; 5301 1550

-kell 10.30 Otepää Gümnaasiumi 7., 8. ja 10. klasside õpilased RMK metsaistutustalgutel. Lisainfo: direktor  Külle Viks 766 8240; 5301 1550

-kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Raen Väikene. Info: www.pyhajarve.com

-Otepää Gümnaasiumi 6. klassi õpilased õppekäigul Siguldasse. Lisainfo: direktor  Külle Viks 766 8240; 5301 1550

-õpilaskonverents Pühajärve Põhikoolis. Lisainfo: direktor Miia Pallase 766 8555; 507 6285

17.-19.05 Otepää Gümnaasiumi 9. klassid õppekäigul Sankt-Peterburi. Lisainfo: direktor  Külle Viks 766 8240; 5301 1550

 

Laupäev, 18.05
-Valgamaa laulu- ja tantsupidu „Vallast valda" Valga linnas. Kell 16.30 liigub laulu- ja tantsupeoliste rongkäik Valga keskväljakult Valga Spordihalli juurde, mille esisel platsil pidu ka toimuma hakkab. Laulu- ja tantsupidu algab kell 17.00, peol osalevad Otepää valla koolide õpilased. Samal õhtul kell 19 algab Valga muuseumis üle-Euroopaline muuseumiöö „Öös on mustreid". Täpsem info: http://www.valgamuuseum.ee

-kell 18.00 jalgpallimäng FC Otepää vs FC Äksi Wolves Tehvandi staadionil. Lisainfo: www.fcotepaa.ee

-kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Heikko ja Ain. Info: www.pyhajarve.com

 

 

Pühapäev, 19.05
-kell 9.00 Miti küla täika. Pagasnikutäika toimub Otepää-Rõngu maantee 8.kilomeetril Palu bussipeatuse juures. Kohamaks 3 eurot. Avatud kohvik. Info telefonil: 510 7312 või 505 4549

 

 

Puhkusel:

06.05.-19.05.2019 vallavanem Kaido Tamberg (asendab abivallavanem Kajar Lepik)
09.05.-16.05.2019 Pühajärve Põhikooli direktor Miia Pallase
13.05.-19.05.2019 kultuurispetsialist Valdur Sepp
13.05.-24.05.2019 raamatupidaja Sale Kiuru
13.05.-26.05.2019 lastekaitsespetsialist Kristin Leht
13.05-17.05.2019 tegevusjuhendaja Linda Merekivi

06.05.-19.05.2019 Otepää piirkonnapolitseinik Sander Karu, asendab Aleksander Zemskov