« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 06.05.2019

06.05.2019

  1. Anti Erki Maidrele ehitusluba Nüpli külas Väike-Kalda kinnistul elamu püstitamiseks.
  2. Sõlmiti OÜ-ga Sonreco (registrikood 11265724, aadress Keeni tee 3-8 Keeni küla Otepää vald) äriruumi üürileping Keeni külas Keeni tee 6 asuva noortekeskuse hoone garderoobiruumi (pindala 9,9 m2) kasutusse andmiseks alates 15. mai 2019. a kuni 14. mai 2024. a.
  3. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
  4. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule summas 70 eurot.
  5. Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 29,83 eurot.
  6. Lõpetati arvates 29. aprillist 2019. a OÜ Tamme Külalistemaja (registrikood 11670761, aadress Tamme pst 6 Otepää vallasisene linn Otepää vald) reklaamimaksu maksmise kohustus seoses Otepää vallasiseses linnas Tamme pst Tamme Külalistemaja juurde paigaldatud reklaami mahavõtmisega.