Ohvriabitöötaja abi saab Otepääl nüüd ka kohapealt

 

Triin Raudsepp, sotsiaalkindlustusameti ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonna juht

 

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabitöötajad võtavad vastu igas maakonnas ning asuvad politseijaoskondade juures. Alates maist saab ohvriabisse pöörduda ka Otepääl.

 

Ohvriabitöötaja vastuvõtud on iga kuu teisel teisipäeval kell 11—15. Kohtumine tuleks eelnevalt kokku leppida. Esimene vastuvõtt on plaanis 14. mail. Kohtumise ohvriabitöötajaga saab kokku leppida e-posti aadressil valga.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee või telefonil 521 8088. Valgamaa ohvriabi ja ennetusteenuste peaspetsialist Sirje Sillamägi-Tamm ootab otepäälasi aadressil Lipuväljak 13. Ohvriabitöötajate kontaktid üle kogu Eesti leiab kodulehelt www.palunabi.ee

 

Nõustamine ja psühholoogiline abi

Ohvriabi nõustamine on tasuta, samuti  tagatakse inimese konfidentsiaalsus. Pöörduda on võimalik ka anonüümselt. Ohvriabitöötajad pakuvad abivajajale emotsionaalset tuge, jagavad teavet abisaamise võimaluste kohta ning juhendavad suhtlemisel teiste asutustega. Ohvriabitöötajad on toeks ja abiks, kui inimene on kogenud mistahes vägivalda (füüsilist, vaimset, seksuaalset, majanduslikku). Kui mure lahendamiseks on vaja mitme asutuse koostööd, küsib ohvriabi selleks alati luba.

Ohvriabi pakub ka psühholoogilist abi. Vajadusel suunatakse inimene psühholoogilisele nõustamisele või teraapiasse. Kui alustatud on kriminaal- või süüteomenetlusega, on psühholoogiline abi kannatanule ja tema lähedastele tasuta.

Hüvitis


Kui inimene on langenud raske kuriteo ohvriks, on tal võimalik taotleda ohvriabi hüvitist. Kui kannatanu on raske kuriteo tagajärjel hukkunud, makstakse ohvriabi hüvitist tema ülalpeetavatele. Kuriteoohvri matusekuludest hüvitatakse seadusega kindlaks määratud summa sellele, kes on need kulutused tegelikult teinud.

 

Ohvriabi kriisiliini numbril 116006 saab pöörduda ööpäevaringselt. Helistamine on tasuta ja helistades võid jääda anonüümseks. Kui helistada ei ole võimalik või kui inimene ei soovi telefoni teel murest rääkida, saad abi küsida ka veebivestluses aadressil www.palunabi.ee.

 

KASTI:

 

Ohvriabi teenused on mõeldud sulle, kui:

 

  • oled kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist;
  • vajad nõu ja abi seoses õnnetusjuhtumiga;
  • vajad läbielatu tõttu nõustamist ja tuge;
  • oled spetsialist ja vajad tööalaselt abi oma kliendi toetamisel;
  • oled lähedase või tuttava olukorra tõttu mures.

 

Brigitta Davidjants
Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonispetsialist

5322 5895

 

Foto: sotsiaalkindlustusamet