Vallavolikogus moodustati uus komisjon

Otepää vallavolikogu 18. mai 2019 istungil moodustati uus komisjon – planeerimiskomisjon. Senise vallavolikogu arengu- ja innovatsioonikomisjoni tegevus lõpetati. Samuti valiti kultuurikomisjonile uus juht.

Planeerimiskomisjoni esimeheks valiti Jaanus Raidal, aseesimeheks Jaanus Barkala. Uue komisjoni liikmeteks said Kaire Jaanus, Rein Pullerits ja Siim Kalda. Kultuurikomisjoni juhiks valiti Jorma Riivald ja aseesimeheks Miia Pallase.  Senine kultuurikomisjoni esimees Marika Viks astus esimehe kohalt tagasi omal soovil, kuna on seotud vallavolikogu kogukondade koostöökomisjoni juhtimisega. Kultuurikomisjoni liikmeteks said Marika Viks, Katrin Kõiv, Merle Soonberg, Merilin Kirbits, Tiina Kukk, Raivo Kiisler, Ly Haaviste, Mari Mõttus, Esti Kittus.