Otepää Vallavalitsuse istugil 15.04.2019

15.04.2019

  1. Anti Rolf-Otto Rootsmale projekteerimistingimused Pilkuse külas Veskimäe kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
  2. Anti Rolf-Otto Rootsmale projekteerimistingimused Pilkuse külas Veskimäe kinnistul sauna ehitusprojekti koostamiseks.
  3. Anti Marguse Vara OÜ-le ehitusluba Nüpli külas Marguse õppe-puhkebaasi kinnistul ehitise (saun, ehitisregistri kood 120659082) lammutamiseks.
  4. Anti OÜ-le Kaarnajärve Õppe- ja Spordibaas ehitusluba Otepää külas Vana-Otepää õppe-spordibaas kinnistul puhkemaja/2 rekonstrueerimiseks.
  5. Anti Mäeküla külas Kiviniidu kinnistul asuvale ehitisele (suvila) kasutusluba.
  6. Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 Mittetulundusühing S.M.A. Racing 350 eurot 20. aprillil 2019. a toimuva spordiürituse „Otepää Kevadine Rahvasprint 2019" korraldamiseks; 1.2 Otepää rattaklubi 350 eurot 27. aprillil 2019. a toimuva spordiürituse „3. Otepää GP" korraldamiseks; 1.3 MTÜ Valged Teed 500 eurot 27. aprillil 2019. a toimuva spordiürituse „Sangaste Valgete Teede rattaralli" korraldamiseks; 1.4 Otepää Motoklubi 250 eurot 2019. a mais toimuva Mototriali kohtunike ürituse korraldamiseks; 1.5 Tartu Spordiselts „Kalev" 400 eurot 30. aprillil 2019. a toimuva spordiürituse „Volbriöö teatejooks" korraldamiseks; 1.6 Otepää Spordiklubi 200 eurot 2019. a mais toimuva spordiürituse „2019. a Otepää meistrivõistlused orienteerumises" korraldamiseks; 1.7 Otepää Spordiklubi 200 eurot 2019. a suvel toimuvate spordiürituste „2019. a Valgamaa orienteerumiskolmapäevakud" korraldamiseks; 1.8 mittetulundusühing Otepää üritused 300 eurot 31. mail – 2. juunil 2019. a toimuvate spordiürituste „5. Otepää jooksutuur 2019" ja „6. Kekkoneni jooks" korraldamiseks.
  7. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.
  8. Nimetati Mittetulundusühingus Valgamaa Ühistranspordikeskus Otepää valla poolseks liikmeõiguste teostajaks Kajar Lepik. Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 16. novembri 2017. a korraldus nr 2-4-566 "Mittetulundusühingus Valgamaa Ühistranspordikeskus liikmeõiguste teostaja nimetamine".
  9. Anti mittetulundusühingule Motohai (registrikood 80340336) luba paigaldada ajavahemikuks 19. aprill -  12. mai 2019. a motospordiürituse „Laatre Mäkketõus" reklaam Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmiku haljasalale.