« Tagasi

Ohtlikud ja haiged puud Apteekrimäel

RMK plaanib Otepää vallas Apteekrimäe lähikonnas korraldada metsa sanitaarsest seisundist lähtuvalt vajalikud raied.

Metsaosa, kus RMK plaanib tegevusi, asuvad maaüksustel:

- Valga metskond 49 tunnusega 55601:006:0080;

- Valga metskond 50 tunnusega 55601:006:0070.

Peale Keskkonnaameti kooskõlastust Otepää Looduspargi alal alustab RMK ohtlike puude raiega juuni lõpus või juuli alguses.

 

Lisainfo: Risto Sepp Valgamaa metsaülem tel. 513 0147

Skeem