« Tagasi

Pühajärve Põhikooli aregukava eelnõu avalikul väljapanekul

Vastavalt Otepää Vallavolikogu 24. jaanuari 2019 määrusele nr 1-2/1 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" on Pühajärve Põhikooli arengukava 2019 – 2020 eelnõu avalikustatud kuni 23. aprillini 2019. Oma ettepanekud saata e-posti aadressil: vald@otepaa.ee.

Pühajärve Põhikooli arengukava 2019-2020