« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse 01.04.2019 istungil

01.04.2019

  1. Tagastati  õigusvastaselt võõrandatud maa ühele isikule.
  2. Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele (saun) kasutusluba.
  3. Anti Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 28 kinnistul asuvale ehitisele (kaubanduskeskus) osakasutusluba (I korruse ruumide 101, 102, 104 - 125 ja II korruse ruumi 220 kasutamiseks).
  4. Võttes aluseks Otepää Vallavolikogu 21. aprilli 2016. a määruse nr 6 "Tunnustuse avaldamise kord" § 5 lõike 2 ning Rein Pulleritsu ja Venda Vihmanni 28. märtsi 2019. a avaldused, tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 27. märtsi 2019. a korralduse nr 2-3/118 „Otepää medali andmine" punktid 1.2 ja 1.4. (Valla medali andmine Rein Pulleritsule ja Venda Vihmannile).
  5. Korraldati enampakkumine Lossiküla külas Müüri tee 1-2 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 2317240, üldpind 50,6 m2) võõrandamiseks. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 2.1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2.2 Jaak Grünberg; 2.3 Uuno Laul.
  6. Lõpetati Tartu Vanglaga Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone ruumi nr 317 kasutamiseks sõlmitud äriruumi üürileping poolte kokkuleppel 31. märtsi 2019. a seisuga.
  7. Eraldati reservfondist eelarvereale „081023 Spordiorganisatsioonid" 1620 eurot. Määrati koondislase lisatoetus (toetuse määr 540 eurot ühe noorsportlase kohta aastas) järgmiselt: 2.1 Otepää Spordiklubi (koondislased Kevin Klopets, Hanno-Henri Reidolf) 1080 eurot; 2.2 Võru Judoklubi REI (koondislane Givi Kokhtašvili) 540 eurot.
  8. Määrati tervisetoetus summas 22 eurot ühele isikule.
  9. Keelduti ühele isikule toetuse määramisest.