« Tagasi

Otepää Vallavalitsus 14. nädala eelinfo (01.04.2019 – 07.04.2019)

Esmaspäev, 01.04
-kell 9.15 vallavalitsuse istung. Lisainfo: abivallavanem Kajar Lepik 766 4806; 5662 7688

-kell 9.30 laulu ja karjalaskehommik Otepää Lasteaia Pähklikese majas. Lisainfo: direktor Miia Pallase 766 8555; 507 6285

-kell 13.00 pedagoogilise nõukogu koosolek Otepää Lasteaias. Lisainfo: õppejuht Merike Kase 5304 4915

-kell 11.30 Otepää Lasteaia lapsed tervitavad Otepää linna 83.aastapäeva puhul vallavalitsuse töötajaid laulu ja muusikaga. Lisainfo: direktor  Marju Ilistom 5303 3034

-kell 18.00 Otepää Kultuurimajas Otepää linna 83. sünnipäevale pühendatud ball. Esinevad Otepää Gümnaasiumi segakoor ja lastekoor, segakoor EVEKO, segarahvatantsurühm Nuustaku ja naisrahvatantsurühm Vesiroos. Tantsuks mängib orkester Tamme. Sünnipäevalaps jagab sünnipäevatorti! Lisainfo: kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Merle Soonberg 5662 6481

-Puka Keskkoolis naljapäev. Lisainfo: huvijuht Liidia Saarmann 5647 5403

-Pühajärve Põhikoolis värvide päev. Lisainfo: direktor Miia Pallase 766 8555; 507 6285

-Otepää Gümnaasiumi rahvatantsurühmade tantsupäev tantsupeole kandideerivatele rühmadele. Lisainfo: õppekorralduse spetsialist Inga Kotkamäe 766 3678

 

 

Teisipäev, 02.04
-kell 8.00 Puka Keskkoolis õppenõukogu koosolek, arutatakse kooli uut põhimäärust. Lisainfo: huvijuht Liidia Saarmann 5647 5403

-kell 10.45 Pühajärve lasteaia vanemas rühmas muinasjututund "Lugusid muinasjutukorvist". Korraldab Pühajärve raamatukogu. Lisainfo: vanemraamatukoguhoidja  Ly Haaviste 766 8505

-kell 18.00 Otepää vallamaja III korrusel ruumis nr 308 MTÜ Karukäpa töötoad. Lisainfo: 515 3248

-Pühajärve Põhikooli ja Otepää Gümnaasiumi rahvatantsurühmad osalevad tantsupeo II ülevaatusel Valgas.

 

Kolmapäev, 03.04
-kell 13.30 infominutid pedagoogidele Otepää Lasteaia Võrukaela majas. Lisainfo: õppejuht Merike Kase 5304 4915

-kell 17.00 Puka Lasteaias lastevanemate koosolek. Lisainfo: direktor Margot Keres 767 1960; 5373 9107

-Otepää Gümnaasiumi 10. klassi tervishoiumooduli „Anatoomia ja füsioloogia" ainekursuse õpilased terviseteadlikkuse õppepäeval Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Lisainfo: õppekorralduse spetsialist Inga Kotkamäe 766 3678

-sotsiaaltööspetsialist Pille Sikk Tartus elukoha registreerimise koolitusel. Lisainfo: sotsiaaltöö spetsialist Pille Sikk 766 8046; 524 7930

 

 

Neljapäev, 04.04
-kell 12.45 Puka Lasteaia pedagoogilise nõukogu töökoosolek. Lisainfo: direktor Margot Keres 767 1960; 5373 9107

-kell 15.00 Elva Tarbijate Ühistu Otepää Konsumi avamine. Lisainfo: Hando Ivask Elva Tarbijate Ühistu juhatuse esimees 515 6393

-volikogu sekretär Kristi Mitt ja sekretär Kristina Reigo Tartus elukoha registreerimisega seotud koolitusel.

-kultuurispetsialist Valdur Sepp Tallinnas Rahvakultuuri Keskuses kultuuripoliitika infopäeval „Ühiskondlikud kokkulepped ja prioriteedid kultuurisfääris". Lisainfo: kultuurispetsialist Valdur Sepp 5303 3036
-Puka Keskkooli 12. klassi digipädevuste katseline tasemetöö. Lisainfo: huvijuht Liidia Saarmann 5647 5403

-Otepää Gümnaasiumi esindus võtab osa Kostiveres MTÜ Noorteühingu TORE juhendajate kokkuvõtvast koolitusseminarist. Lisainfo: õppekorralduse spetsialist Inga Kotkamäe 766 3678

 

-Otepää Gümnaasiumi 12. klassi õpilased külastavad ühiskonnaõpetuse tunni raames Otepää Vallavalitsust ja kohtuvad vallajuhtidega. Lisainfo: õppekorralduse spetsialist Inga Kotkamäe 766 3678

-sotsiaaltööspetsialist Pille Sikk, lastekaitsespetsialist Ene Tuisk ja sotsiaalteenistuse juhataja Kadri Sommer Valgas lähisuhtevägivalla vastasel koolitusel.

 

Reede, 05.04
-Asutav Kogu 100. Aprillis möödub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese rahvaesinduse kokkutulemisest. Asutava Kogu valimised toimusid 5.-7. IV 1919 kõikjal Eestis. Otepää vallas on sündinud kaks Asutava Kogu liiget: Julius Grünberg (Otepääl kaupmees Juhan Grünbergi peres) ning Kaarel Parts (Arula kandis). Kaarel Partsile austusküünla süütamine toimub Arula külas, Üttil 5.aprillil, kell 16.00.  Lisainfo: http://arulakyla.blogspot.com/ Otepää Linnaraamatukogus avatud näitus „Eesti Asutav Kogu 1918 ja selle Otepää vallast valitud liikmed."

-kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis ansambel Ampullid. Info: www.pyhajarve.com

-valla haridusasutuste juhtide koolituspäev Tallinnas. Lisainfo: haridus- ja noorsootööspetsialist Janika Laur 766 4807; 523 9139

-Pühajärve Põhikooli õpilased  viivad oma valmistatud lindude pesakastid metsa. Lisainfo: direktor Miia Pallase 766 8555; 507 6285

-Otepää Gümnaasiumi 5.-6. klassi õpilastele toimub  loodusõpetuse tundide raames õuesõpe koostöös Otepää Looduspargiga teemal „Aasta 2019 tegijad looduses". Lisainfo: õppekorralduse spetsialist Inga Kotkamäe 766 3678

-Otepää Gümnaasiumi esindus võtab osa Tallinnas Eesti Klassiõpetajate Liidu koolitusest „Aeg ja aja lugu". Lisainfo: õppekorralduse spetsialist Inga Kotkamäe 766 3678

 

 

Laupäev, 06.04
-kell 20.00 Nõuni Kultuurimajas kevadpidu ansambliga „Viiser". Pilet 5 eurot. Lisainfo: kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Marika Viks 5346 5648

-kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis ansambel Ampullid. Info: www.pyhajarve.com

-Otepää Gümnaasiumi 4. klasside rahvatantsurühm osaleb tantsupeo II ettetantsimisel pererühmade kategoorias. Lisainfo: õppekorralduse spetsialist Inga Kotkamäe 766 3678

 

Puhkusel:
18.03.-01.04 kalmistuvaht Merike Naruski-Peterson
25.03-05.04. Otepää Gümnaasiumi direktor Külle Viks
01.04.-14.04. vallavanem Kaido Tamberg (asendab abivallavanem Kajar Lepik)