« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 27.03.2019

27.03.2019

  1. Kehtestati Vidrike külas asuvate Metsanurga, Nõlva ja Veere katastriüksuste detailplaneering.
  2. Anti Otepää medal järgmistele isikutele: 1.1 Heli Linnamägi; 1.2 Rein Pullerits; 1.3 Ülle Veeroja; 1.4 Venda Vihmann.
  3. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.
  4. Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 65 eurot.
  5. Kanti Pühajärve Põhikoolis maha 105 eksemplari õpikuid, summas 526,85 eurot.
  6. Kanti Otepää Avatud Noortekeskuses maha arvuti (inventari nr 0072) maksumusega 626,33 eurot.