Otepää Vallavalitsuse istungil 13.03.2019

13.03.2019

 1. Määrati Nüpli külas asuva Turbametsa katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:0432) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 2. Anti Anneli Aartile projekteerimistingimused Otepää külas Pärna kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
 3. Anti Enn Kunilale projekteerimistingimused Päidla külas Ahvenjärve kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
 4. Anda Enn Kunilale projekteerimistingimused Päidla külas Koprakraavi kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
 5. Anti Otepää vallale ehitusluba Keeni külas Keeni tee 6 kinnistul spordiväljaku Mini-arena rajamiseks.
 6. Anti OÜ-le Kaarnajärve Õppe- ja Spordibaas ehitusluba Otepää külas Vana-Otepää õppe-spordibaas kinnistul puhkemaja rekonstrueerimiseks.
 7. Anti Sihtasutusele Tehvandi Spordikeskusele ehitusluba Nüpli külas Tehvandi 2 kinnistul ja Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 12//Olümpiakeskus Tehvandi kinnistul abihoone koos meediatunneliga püstitamiseks.
 8. Kooskõlastati Päidla külas Kintsli kõrts maaüksusele kavandatavate puuraukude asukoht.
 9. Anti MTÜ-le Sportlik Eesti (registrikood 80392994, aadress Sepa tn 24b Tartu linn) luba paigaldada spordiürituse „IRONMAN 70.3 Otepää" reklaam ajavahemikuks 15. märts – 17. juuni 2019. a järgmiselt: 1.1 Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmiku haljasalal olevale metallkonstruktsioonile; 1.2 Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmikul asuvale kividega täidetud reklaami alusele.
 10. Määrati MTÜ-le Pritsumehe Marid projekti "Teppimissüsteemi soetamine" elluviimiseks 375 euro suurune kaasfinantseerimise toetus.
 11. Määrati Mittetulundusühingule Otepää Pensionäride Ühendus 2019. a märtsis toimuva ürituse "Valga maakonna eakate laulupäev Otepääl" korraldamiseks 150 euro suurune kultuuriürituse toetus.
 12. Määrata koondislase lisatoetus (toetuse määr 540 eurot ühe noorsportlase kohta aastas) järgmiselt: 1.1 MTÜ Karupesa Team murdmaasuusatamine (koondislased Mariel Merlii Pulles, Steve Vahi, Mart Všivtsev) 1620 eurot; 1.2 Otepää Spordiklubi (koondislased Artti Aigro, Markkus Alter, Andres Saal) 1620 eurot; 1.3 Otepää rattaklubi (koondislane Kert Roose) 540 eurot; 1.4 Jalgpalliklubi FC Elva (koondislane Andreas Kiivit) 540 eurot.
 13. Määrati noortespordi tegevustoetus järgmiselt: 1.1 Otepää Spordiklubi 10 129,10 eurot; 1.2 Jalgpalliklubi FC Otepää 8368,30 eurot; 1.3 MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI 7406,22 eurot; 1.4 MTÜ Karupesa Team (murdmaasuusatamine) 4955,63 eurot; 1.5 Mittetulundusühing TARTU UJUMISKLUBI 4610,74 eurot; 1.6 Tartu Spordiselts "Kalev" 4156,92 eurot; 1.7 Otepää rattaklubi 4102,47 eurot; 1.8 MTÜ Karupesa Team (laskesuusatamine) 2886,25 eurot; 1.9 SPORDIKLUBI "DO" 2178,30 eurot; 1.10 Võimlemisklubi "Rütmika" 2033,08 eurot.
 14. Määrati treeneri tööjõukulu lisatoetus järgmiselt: 1.1 MTÜ Karupesa Team (treener Tanel Ojaste 7062 eurot, treener Jelena Všivtseva 4278,96 eurot) 11 340,96 eurot; 1.2 MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI (treener Peeter Siim) 7598,04 eurot; 1.3 Otepää Spordiklubi (treener Silver Eljand) 7062 eurot; 1.4 Jalgpalliklubi FC Otepää (treener Martin Teder) 3852 eurot.