« Tagasi

Otepää Vallavalitsus 11. nädala eelinfo (11.03.2019 – 17.03.2019)

Esmaspäev, 11.03
-kell 10.00 vallavolikogu esimees Jaanus Barkala ja vallavanem Kaido Tamberg kohtuvad vallavalitsuses Soome suursaadikuga Eestis Timo Kantolaga ja sõprusvalla Vihti vallavolikogu esimehe Erkki Aroneni  ja  vallavanem Erkki Eerolaga. Kohtumine on pühendatud Otepää-Vihti sõprussuhete 30. aastapäevale. Külalised tutvuvad ka Otepää vallaga ja külastavad valla ettevõtteid ja asutusi: Otepää Gümaasiumi, Tehvandi Spordikeskust, UPM-Kymmene Otepää vineeritehast, AS-i Sanwood, Sangaste lossi ja Vidrike külamaja. Lisainfo: kommunikatsioonijuht Monika Otrokova 766 4811; 505 8970

-kell 13.00 vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek. Lisainfo komisjoni esimees Miia Pallase Miia.Pallase@otepaa.ee

-kell 13.15 infominutid pedagoogidele Otepää Lasteaia Pähklikese majas. Lisainfo: õppejuht Merike Kase 5304 4915

-kell 15.30 vallavalitsuse nõukojas vallavolikogu kogukondade koostöökomisjoni koosolek. Lisainfo: komisjoni esimees Marika Viks Marika.Viks@otepaa.ee

-kell 16.30 vallavalitsuse nõukojas vallavolikogu kogukondade koostöökomisjoni ja maaelukomisjoni ühiskoosolek. Lisainfo: komisjonide esimehed Marika Viks Marika.Viks@otepaa.ee ja Karl Mõts Karl.Mots@otepaa.ee


-kell 19.00 Otepää Kultuurimajas  Vihti –Otepää sõprusõhtu „30 aastat Vihti-Otepää sõprust". Pidulik sõpruslepingu taasallkirjastamine. Laval  loominguline kollektiiv „ Malk" Lembi Oja juhendamisel. Osalevad:   Soome Suursaadik Timo Kantola ja tema abikaasa Irma Kantola, Vihti volikogu esimees Erkki Aronen  ja  vallavanem Erkki Eerola, Otepää volikogu esimees Jaanus Barkala  ja vallavanem Kaido Tamberg. Otepää-Vihti sõpruse üks algatajatest, Vambola Sipelgas. Kõik on oodatud, kui võimalik, siis palume võtta kaasa fotosid ja suveniire ühistest ettevõtmistest ja koosolemistest!

11.-13.03 võtavad Pühajärve Põhikooli õpilased osa pranglimise finaalvõistlustest. Lisainfo: direktor Miia Pallase 766 8555; 507 6285

 

11.-15.03 Otepää Gümnaasiumis emakeelepäeva tähistamine – toimuvad vastavasisulised tunnid. Lisainfo: õppekorralduse spetsialist Inga Kotkamäe 766 3678


11.-15.03 Otepää Raamatukogu direktor Kaido Mägi Tallinnas Rahvusraamatukogus koolitusel. Lisainfo: raamatukogu direktor Kaido Mägi 766 4824 

 

 

 

 

Teisipäev, 12.03
-Otepää Gümnaasiumis 1. tunni ajal emakeelenädalale pühendatud raadioviktoriin. Lisainfo: õppekorralduse spetsialist Inga Kotkamäe 766 3678

-kell 11.30 Otepää valla koolide mälumäng Puka Keskkoolis 5.-9.klassi võistkondadele. Osalevad Otepää Gümnaasiumi, Keeni Põhikooli ja Pühajärve Põhikooli õpilased. Lisainfo: huvijuht Liidia Saarmann 5647 5403

-kell 14.00 Puka Keskkoolis õppenõukogu koosolek,  2.trimestri kokkuvõtted. Lisainfo: huvijuht Liidia Saarmann 5647 5403


-kell 18.00 Otepää Kultuurimaja galeriis Otepää Muusikakooli lauluõpilaste akustiline kontsert. Juhendaja lauluõpetaja Helen Kirsi. Lisainfo: direktori kt Helen Kirsi 5303 3037

 

Kolmapäev, 13.03
-kell 9.15 vallavalitsuse nõukojas vallavalitsuse istung. Lisainfo: vallavanem Kaido Tamberg 766 4801; 518 2016

-kell 9.15 Puka Keskkoolis kokkuvõtete tegemine 2.trimestri õppetööst ja kooli ühisüritustest. Lisainfo: huvijuht Liidia Saarmann 5647 5403

-kell 11.30 Puka Keskkooli ja Puka lasteaia lastele lasteteatri etendus "Kuidas saada heaks?" Lisainfo: huvijuht Liidia Saarmann 5647 5403

-kell 13.30 infominutid pedagoogidele Otepää Lasteaia Võrukaela majas. Lisainfo: õppejuht Merike Kase 5304 4915

-kell 14.00 vallavanem Kaido Tamberg Tartus Kagu-Eesti programmi koosolekul. Lisainfo: vallavanem Kaido Tamberg 766 4801; 518 2016

-Otepää Gümnaasiumi 9.b klass võtab osa  programmi „Eesti elukestva õppe strateegia 2020" ja Digipöörde 2017-2020 programmi raames loodusainete uue funktsionaalsusega e-testi katsetamisest. Lisainfo: õppekorralduse spetsialist Inga Kotkamäe 766 3678

-Otepää Gümnaasiumi 10. klassi anatoomia ja füsioloogia ainekursuse õpilaste terviseteadlikkuse õppepäev Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Lisainfo: õppekorralduse spetsialist Inga Kotkamäe 766 3678

-Otepää Gümnaasiumi majandusgeograafia ainekursuse õpilased õppekäigul Tehvandi Spordikeskusesse. Lisainfo: õppekorralduse spetsialist Inga Kotkamäe 766 3678

-Otepää Gümnaasiumi 12. klasside infotund kaitseväest ja sõjakoolist. Infotunni viib läbi gümnaasiumi vilistlane kadett Henri Mündi. Lisainfo: õppekorralduse spetsialist Inga Kotkamäe 766 3678

-Puka Keskkoolis KEAT projekti raames keskkonnakaitse alane koolitus 6.klassile. Koolitust viib läbi Keskkonnaameti spetsialist Margit Turb. Lisainfo: huvijuht Liidia Saarmann 5647 5403

-emakeelepäeva tähistamine Keeni Põhikoolis. Lisainfo: direktor Maire Murumaa 5918 2772

-kell 18.00  Keeni Põhikooli spordisaalis emakeeleõhtu. Lisainfo: direktor Maire Murumaa 5918 2772

-Puka ja Sangaste teenuskeskuste juht Lea Madissov Tartus hajaasustuse programmi 2019 õppepäeval. Lisainfo: Puka teenuskeskuse juhataja Lea Madissov 766 8443

-Pühajärve Põhikooli direktor Miia Pallase Tartus koolitusel "Isikuandmete kaitse haridusasutustes". Lisainfo: direktor Miia Pallase 766 8555; 507 6285

 

 

 

Neljapäev, 14.03
-kell 10.00 Otepää Gümnaasiumis emakeelepäeva veebiviktoriin 5. ja 6. klassi võistkondadele. Lisainfo: õppekorralduse spetsialist Inga Kotkamäe 766 3678

-kell 13.00 Otepää Gümnaasium tähistab emakeelepäeva temaatilise üritusega Otepää Kultuurimajas. Lisainfo: õppekorralduse spetsialist Inga Kotkamäe 766 3678

-Pühajärve Põhikoolis emakeelepäevale pühendatud aktus. Lisainfo: direktor Miia Pallase 766 8555; 507 6285

-emakeelepäeva tähistamine Otepää Lasteaia Pähklikese majas ja Võrukaela majas. Lisainfo: õppejuht Merike Kase 5304 4915

14.-15.03 sotsiaalteenistuse juhataja Kadri Sommer, lastekaitsespetsialist Ene Tuisk ja sotsiaaltööspetsialist Pille Sikk Tartus Tervise Arengu Instituudi koolitusel „Töö lapse ja perega". Lisainfo: sotsiaalteenistuse juhataja Kadri Sommer 766 4825; 5303 3032

 

 

 

Reede, 15.03
-kell 19.00 Otepää Kultuurimajas vaikse muusika õhtu koos Viivi ja Karl Ilvesega ning Otepää valla riimkroonika võistlusel osalenud parimate tööde tunnustamine ning ettelugemine. Tasuta. Avatud kohvik! Lisainfo: kultuurimaja perenaine Merle Soonberg 5662 6481

-kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Toomas Krall. Info: www.pyhajarve.com

-Otepää Gümnaasiumi 12.b klass võtab osa  programmi „Eesti elukestva õppe strateegia 2020" ja Digipöörde 2017-2020 programmi raames loodusainete uue funktsionaalsusega e-testi katsetamisest. Lisainfo: õppekorralduse spetsialist Inga Kotkamäe 766 3678

-Otepää Gümnaasiumis toimub emakeelenädala raames algklasside dramatiseeringute hommik. Lisainfo: õppekorralduse spetsialist Inga Kotkamäe 766 3678

-Pühajärve Põhikooli õpilased osa matamängupäevast. Lisainfo: direktor Miia Pallase 766 8555; 507 6285

15.-16.03 Otepää Gümnaasiumi õpilane osaleb vabariiklikul emakeeleolümpiaadil Tallinnas. Lisainfo: õppekorralduse spetsialist Inga Kotkamäe 766 3678

 

 

Laupäev, 16.03
-kell 12.00 Sangaste Kultuurimajas tähistab eakate tantsurühm Rõõmurullid 15. tegutsemisaastat. Lisainfo: kultuurimaja perenaine Raili Mandli 5682 2022

-kell 13.00 Puka Kultuurimajas Otepää valla laululaste kontsert. Lisainfo: kultuurimaja perenaine  Helgi Pung 527 4812

-kell 19.00 Otepää Kultuurimajas meelelahutuslik mälumäng. Laudkondande vaheline mälumäng, kuhu kuulub 6-10 inimest, ühe inimese sissepääsu hind 6€. Laual suupisted ning parimale laudkonnale motivatsioonipakett. Avatud kohvik. Eelregistreeri oma laudkond aadressil kultuurikeskused@otepaa.ee või helista +372 5662 6481 Merle Soonberg

-kell 20.30 Pühajärve Spa&Puhkekeskuse pubis Raen Väikene. Info: www.pyhajarve.com

-kell 22.00 ööklubis Comeback klubi sünnipäev – 25 aastat! Lisainfot kodulehelt www.comeback.ee ja Facebook-ist www.facebook/clubcomeback

 

Puhkusel:

11.03.-31.03 hooldustöötaja Merle Davõdov.