Otepää Vallavalitsuse istungil 18.02.2019

18.02.2019

  1. Anti Marika Külmale projekteerimistingimused Pilkuse külas Väike-Trukitse kinnistul elamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
  2. Anti Suusakeskuste OÜ-le ehitusluba Nüpli külas Väike-Munamäe kinnistul ehitise rekonstrueerimiseks.
  3. Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale kahele ehitisele (garaaž) kasutusluba.
  4. Määrati tervisetoetus ühele isikule kogusummas 18,17 eurot.
  5. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule summas 70 eurot.
  6. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kuus isikut.
  7. Jäeti rahuldamata ühe isiku taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks.