« Tagasi

Võeti vastu Otepää valla eelarve

Otepää vallavolikogu võttis oma 24. jaanuari 2019 istungil vastu 2019.aasta Otepää valla eelarve. Eelarve kogumahuks on sellel aastal 14,7 miljonit, neist 4,9 miljonit on investeeringuid, 9,3 miljonit on ettenähtud põhitegevuse kuludele. 


Põhirõhk on valla eelarves haridusel. Hariduskulude katteks on eelarves eraldatud 5,2 miljonit eurot, mis moodustab 56,3% valla eelarve põhitegevuse kuludest. Hariduskulud on võrreldes 2018. aastaga suurenenud 7,9%. Kooliõpetajate palgad tõusid võrreldes eelmise aastaga 11%. Lasteaiaõpetajate töötasuks on planeeritud vähemalt 1125 eurot kuus ja lasteaiaõpetaja abi töötasuks 700 eurot kuus. Otepää Muusikakooli õpetajate töötasu on sellel aastal täiskohaga töötamisel samuti 1125 eurot kuus.

Valla eelarvest on vaba ajale ja kultuurile eraldatud 983 878 eurot, mis teeb 10,7% valla põhitegevuse kulude eelarvest.

„Uue eelarvega on väärtustatud kultuurialast tegevust Otepää vallas – ühtlustasime valla kõikide ringijuhtide töötasusid," selgitas Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkala. „Kui varemalt osad ringijuhid olid tasustatud ja teised mitte, siis nüüd on kõik võrdselt tasustatud. Märgatavalt on suurendatud ka kultuurisündmustele minevat summat eesmärgiga tõsta nende kvaliteeti Otepääl."

Spordieelarve on suurenenud 9,6% võrra. Spordiklubide rahastamiseks eraldatakse toetust kokku 85 000 eurot. Eelarvesse on planeeritud veel spordiürituste kulutuste katteks 22 500 eurot ja rahvusvaheliste ürituste toetuseks 21 000 eurot.

 

Kokku on sellel aastal plaanis investeerida 4,9 miljonit, (sh omaosalus ja projektitaotlustest saavad raha). Suurimatest investeeringutest on sellel aastal kavas Puka koolihoone kaasajastamine, Otepää Keskväljaku rekonstrueerimine, Eesti Lipukeskuse – Otepää muuseumi rajamine, erihoolekande teenusmaja ehitamine. Lisaks sellele on plaanis rajada multifunktsionaalsed spordiväljakud Otepää Gümnaasiumi ja Keeni Põhikooli juurde ning Otepää linnas Palupera tee- Lille tänava nurgal asuva korvpalliväljaku rekonstrueerimine. Maapiirkondades alustatakse tänavavalgustuse uuendamisega, koostöös Maanteeametiga on kavas asfaldkatte alla saada Sangaste-Kolmi ja Kastolatsi tee.

„Kõik investeeringud on suunatud tulevikule ja meie taristute ajakohastamisele," lisas Otepää vallavanem Kaido Tamberg.  „Kui eelmise aasta eelarve, mis oli haldusreformi-järgne eelarve, oli olukorda stabiliseeriv, siis selle aasta eelarve on keskendunud tulevikule."

Otepää valla laenukoormus on 1. jaanuari 2019. aasta seisuga on 3,4 miljonit eurot. 2019. aastal tasutakse laenukohustusi 0,4 miljonit eurot. Lisaks sellele on kavas planeeritavate investeeringute elluviimiseks laenu võtta 600 000 eurot.

Eelarve põhitegevuse tuludeks on planeeritud 9,5 miljonit eurot. Valla tulubaasi moodustavad maksutulud, toetused, kaupade ja teenuste müügitulud ning muud tulud.

 

Otepää valla eelarvega on võimalik tutvuda Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee rubriigis „Juhtimine" - "Eelarve".

Graafikud: finantsteenistuse juhataja Ülle Veeroja

Põhitegevuse tulude jaotus

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse tulud