« Tagasi

Otepää üürimaja projektiga liigutakse edasi

Otepää vallal on plaanis esitada taotluse SA-e KredEx meetme „Elamumajanduse arendamise investeeringutoetus kohalikele omavalitsustele" taotlusvooru üürielamu püstitamiseks Otepää linna. Otepää Vallavolikogu otsustas oma 24. jaanuari istungil asutada OÜ Otepää Üürimajad, mis hakkabki tegelema taotluse esitamisega ja korraldama elamumajandust planeeritavates ehitatavates üürimajades.


Rajatav üürielamu hakkaks paiknema Otepää linnas, aadressil Kopli tn 2a. Hetkel kuulub Kopli tn 2a elamumaa OÜ-le Lundet. OÜ Otepää Üürimajad soetab selle maa omaniku käest. Kui KredExist toetust ei saada, siis saab maaomanik oma maa tagasi. OÜ Otepää Üürimajad juhatuse liige kuni taotluse esitamiseni ja rahastusotsuse saamiseni on ajutiselt abivallavanem Kajar Lepik.

Otepää vallavanem Kaido Tamberg selgitas, et hetkel käib investorite otsimine. „Olen mitme soovijaga läbirääkimisi pidanud, huvi üürimaja ehitamise vastu ikka on," sõnas Kaido Tamberg. „Loodame, et üürimajade projekt saab positiivse rahastamisotsuse. Sel moel saab vald kaasa aidata ettevõtluse arendamisele – saab meelitada nii tööle kui ka elama rohkem elanikke."

„Otepää vallas on hädasti vajaka kvaliteetsetest ja soodsatest üüripindadest," ütles Otepää Vallavolikogu esimees Jaanus Barkala. „Uue üürimaja valmimine looks Otepääle toimiva üürituru."

Kred-Exi toetuse andmise eesmärgiks on tagada mobiilsele töötajale ja sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud sihtgruppidele vajalike üürieluruumide parem kättesaadavus piirkondades, kus esinevad turutõrked. Toetuse andmise raames toetatakse terviklikult rajatava üürielamu püstitamist või üürielamuna kasutusse võetava või sellena kasutuses oleva hoone ümberehitamist. Toetuse määr on kuni 50% projekti abikõlblikest kuludest. Maksimaalne toetussumma kõigi taotlusvoorude peale kokku on kuni 2 500 000 eurot kohaliku omavalitsuse üksuse kohta.