« Tagasi

Otepää Vallavolikogu 24.01.2019 istungi päevakord

Otepää Vallavolikogu istung toimub neljapäeval  24.01.2019 kell 15:00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis  (Lipuväljak 13).

 

1. Otepää valla omandis oleva kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS-i kasuks

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andres Arike

 2. Otepää valla omandis olevate kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS-i kasuks

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andres Arike

3.Otepää valla omandis oleva kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andres Arike

4. Riigikogu valimiseks jaoskonnakomisjonide moodustamine

Ettekandja: vallasekretär Janno Sepp

5. Otepää valla üldplaneeringut muutva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine

Ettekandja: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Kalev Kepp
Kaasettekandja: arengu- ja innovatsioonikomisjoni aseesimees Urmas Kuldmaa

6. OÜ Otepää Üürimajad asutamine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andres Arike

7. Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korra kehtestamine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andres Arike

8. Otepää valla arenguvisioon kuni 2040 ja Otepää valla arengukava 2019 - 2028 kinnitamine

Ettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni liige Herko Sunts
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andres Arike

9. Valga maakonna arengustrateegia 2035+, tegevuskava aastateks 2019 - 2023 ja seiremõõdikute heakskiitmine

        9.1 Valga maakonna arengustrateegia 2035+

        9.2 Valga maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2019 - 2023 ja seiremõõdikud

Ettekandja: maakonna arengustrateegia koordinaator Mare Raid
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andres Arike

10. Otepää valla 2019. aasta eelarve teine lugemine

Ettekandja: finantsteenistuse juhataja Ülle Veeroja
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andres Arike

11. Otepää valla ja Tšetšeenia Vabariigi vahel 22. detsembril 2018. a sõlmitud koostöökokkuleppe ratifitseerimine

Ettekandja: Reformierakonna fraktsiooni esimees Kuldar Veere

12. Vallavalitsuse informatsioon