« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istugil 28.12.2018

28.12.2018

  1. Anti Anneli Veski-Burrile ehitusluba Arula külas Mäe kinnistul motelli ümberehitamiseks.
  2. Anti Nüpli külas Rongamäe kinnistul ja Tehvandi 2 kinnistul, Otepää külas Linnamäetagune kinnistul ning Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 12//Olümpiakeskus Tehvandi kinnistul ja Alliku kinnistul asuvale ehitisele (Tehvandi Spordikeskuse lumetootmisvee torustik) kasutusluba.
  3. Määrati sotsiaalteenuse toetus neljale isikule
  4. Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 130,48 eurot.
  5. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule summas 102,79 eurot.
  6. Eraldati reservfondist 3000 eurot eelarvereale „091104 Puka Lasteaed" Puka Lasteaia direktori töölepingu lõpetamisega seotud kulude katmiseks.
  7. Anti osaühingule Ilutulestiku Keskus Arnika (registrikood 10336764, aadress Tallinna mnt 69 Viljandi) ilutulestiku korraldamise luba ajavahemikul 1. jaanuaril 2019. a ajavahemikul kell 00:00 - 00:15 Otepää vallasiseses linnas Linnamäe oru territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
  8. Kinnitati hallatava asutuse Otepää Avatud Noortekeskus struktuur ja koosseis järgmiselt: 1.1 juhataja 1,0 ; 1.2 noorsootöötaja 1,5.
  9. Moodustati Otepää Raamatukogu nõukogu järgmises koosseisus: 1.1 Valdur Sepp (nõukogu esimees); 1.2 Monika Otrokova; 1.3 Kristin Simson.
  10. Kehtestati valimisjaoskondade moodustamise määrus. Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised: 1) valimisjaoskond nr 1 - Virulombi tn 2, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond; 2) valimisjaoskond nr 2 - Valga mnt 7, Sangaste alevik, Otepää vald, Valga maakond; 3) valimisjaoskond nr 3 - Kesk tn 47, Puka alevik, Otepää vald, Valga maakond. Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 1. Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Otepää valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.