« Tagasi

Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas Valgamaale toetust eterniidi kogumisringide korraldamiseks

Valgamaa Omavalitsuste Liit esitas 2018. aasta sügisel Keskkonnainvesteeringute Keskuse ringmajanduse programmi projektitoetuse taotluse saamaks toetust eterniidijäätmete kogumisringide korraldamiseks Valga maakonna kõikide valdade mittelinnalistes asulates. Projektitoetust taotleti  29 937 eurot ning Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas toetust taotletud mahus ka Valgamaale eraldada. Projekti elluviimiseks vajaliku omafinantseeringu katavad maakonna vallad.

Eterniidijäätmete äraandmissoovist on Valgamaa Omavalitsuste Liitu teavitanud kokku 92 majapidamist, millest seitse asub Valga vallas, 39 Otepää vallas ja 46 Tõrva vallas. Kokku soovitakse ära anda hinnanguliselt 231 tonni eterniiti. Tegelik kogus täpsustub kogumisringide käigus, kui elanikelt vastuvõetav eterniit kaalutakse.

Valgamaa Omavalitsuste Liidu programmide koordinaatori Monika Rogenbaumi sõnul tuleb Valgamaa Omavalitsuste Liidul  nüüd hanke kaudu töö teostaja leida ning seejärel sõlmida Keskkonnainvesteeringute Keskusega sihtfinantseerimise leping kulude katmiseks. Eterniidi kogumisringid toimuvad 2019. aasta kevad-suvel ning kõiki eelregistreeritud jäätmevaldajaid teavitatakse sellest ette.

Kui ka tulevikus on jätkuvalt vajadust hajaasustuse elanikele asbestijäätmete kogumisringide korraldamise järele, siis planeerib Valgamaa Omavalitsuste Liit nendeks ka edaspidi Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetust taotleda. Valga maakonna omavalitsuste ühise jäätmekava tegevuskava näeb ette ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamist. Nii tagatakse hajaasustuses  elavatele inimestele vajalik abi asbestijäätmete nõuetekohaseks käitlemiseks, mistõttu omakorda väheneb ka maastikurisustamise risk.

 

Valgamaa Omavalitsuste Liit