« Tagasi

Kaitseliidu Valgamaa malev ja Naiskodukaitse Valga ringkond pidasid üheskoos sünnipäeva

Kaitseliidu Valgamaa malev ja Naiskodukaitse Valga ringkond tähistasid 16. novembril suurejooneliselt oma sünnipäeva Valga spordihallis. Valgamaa maleval täitus tegutsemisest 100 ja Naiskodukaitse Valga ringkonnal taasloomisest 24 aastat. Peole olid kutsutud kõik liikmed ja koostööpartnerid, tunnustust jagati paljudele Otepää piirkonna kodanikele

 

Kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjate ühisel peol peeti kõnesid ja tunnustati parimaid. Kingitusi jagati ka peo võõrutajale. Nii tunnustasid omavalitsused Kaitseliitu kui suurepärast koostööpartnerit ja Valgamaa Omavalitsuste Liit kinkis kaitseliitlastele lipu koos lipuvardaga.

 

Kaitseliidu Valgamaa maleva pealik Kaido Lusik nentis oma kõnes, et tunneb uhkust tehtu üle. „Ma olen hämmelduses, kui suure pühendumisega te asju teete. Malev on loodud tugevatele alustele ja seda on au juhtida. Mõned päevad tagasi ütles Vabariigi President, et kaitseliitlased on inimesed meie keskelt – arstid, autojuhid, õpetajad, traktoristid, talumehed. See kõik on õige, kuid lisaksin, et te olete ka erilised inimesed," märkis maleva pealik Kaido Lusik. „Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili on öelnud, et Eesti riigis saab vabadus olla ainult nendel tingimustel, mida meie oleme kehtestanud. Täiustaksin seda ja lisan, et selle vaba riigi üheks oluliseks tunnuseks on Kaitseliit ja tema liikmeskond. Meie oleme vabatahtlikud, kuid oluline märksõna vaba riigi jätkusuutlikul arengul."

 

Naiskodukaitse Valga ringkonna esinaine Mari Mõttus rääkis oma sõnavõtus märkamise ja hoolimise tähtsusest. „Olen saanud aru, et andmisrõõm on suurem kui saamisrõõm. Meie töös piisab tunnustavast sõnast, õlale patsutamisest või komplimendist. See kõik annab jõudu edasi minna," sõnas Mari Mõttus. „Tänusõnad ja tunnustus on headuse eeldus, mitte tagajärg. Maailmas, kus meid sunnitakse pidevalt võrdlema ja rõhutakse individuaalsusele, on väga suur puudus märkamisest, soojusest, armastused ja headusest. Kutsun üles kõiki oma kaasteelisi märkama, kuna me kõik oleme märkamist väärt."

18. novembril tähistas Kaitseliidu Valgamaa malev Valga linnapargis 100. aastapäeva. Toimus pidulik rivistus vabadussamba juures koos sõnavõttudega, viidi läbi välijumalateenistus ning asetati pärjad samba jalamile. Üles olid rivistatud, Kaitseliidu koondrühm (Otepää, Helme ja Valga üksikkompaniidega), Naiskodukaitse, Noored Kotkad ja Kodutütred. Lisaks olid esindatud Politsei, Päästeamet ning Eesti Punase Risti. Samas õnnistati sisse ka Valga malevkonna lipp. Pärast seda toimus pidulik jalutuskäik läbi linna maleva staapi, kus toimus maleva pealiku vastuvõtt, mida austas oma kohalolekuga ka Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili. Anti üle ergutused ning söödi ühiselt lõunat. Ergutuste saajatel oli ainulaadne võimalus suruda ka Kaitseliidu ülema kindralmajor Meelis Kiili kätt, kes oma tervituses tõstis esile Valgamaa maleva aktiivset ja silmapaistvat tegevust. Peale tähelepanuväärset jalutuskäiku läbi linna malevaase toimus pealiku vastuvõtt. Ergutuste saajatel oli ainulaadne võimalus suruda ka Kaitseliidu ülema kindralmajor Meelis Kiili kätt, kes oma tervituses tõstis esile Valgamaa maleva aktiivset ja silmapaistvat tegevust. Südame soojusega võttis kindral vastu maleva pealiku poolt 100. aastapäevaks valminud meenemedali.

 

 

 

Kaitseliidu Valgamaa malev ergutas järgmisi Otepää piirkonna liikmeid:

 

Kaitseliidu ülema tänukiri - Andres Hermaste, Paul Salumaa, Maive Vill

 

Kaitseliidu Valgamaa maleva teeneterist II klass- Randel Uibopuu, Henry Anton, Rivo Kopli,

 

 

Hinnaline kingitus (maleva eduka esindamise eest) -Aili Popp;

 

Meenemedal (malevale osutatud teenete eest):

Kuldne meenemedal - Jaanus Barkala, Harri Tromp, Aleksander Mõttus, Adam Alliksaar, Voldemar Tasa,

 

Hõbedane meenemedal- Tõnis Org, Indrek Sild

 

Pronksine medal- Ain Nurmla, Katrin Karuse, Jaanis Veskimets, Anti Altement, Tiiu Kannes, Ülar Lehiste, Madis Mõistus, Ken Areng, Silver Naruski, Mati Loog, Eerik Kütt, Andrus Sumberg, Ragnar Lessing, Vello Zujev, Inga Kotkamäe, , Saamuel Stepanov, , Hannes Park,

 

Naiskodukaitse Valga ringkond tunnustas oma liikmeid:

Naiskodukaitse Liiliaristi V klass - Ene Prants;

Naiskodukaitse Liiliaristi hõberist - Mati Loog;

 

Naiskodukaitse keskjuhatuse tänukiri - Urve-Viktooria Tiimann, Jana Nurmetu;

 

 

Naiskodukaitse Valga ringkonna tänukiri- Maive Vill, Maire Brett- Pavel, Riina Kukk, Auli Kütt, Tuuli Merimaa, Kristel Daniel, Eve Mahhov;

 

Meene - Tiiu Kannes, Katrin Karus, Ove Liis Mahhov.

 

Aasta 2018 Valgamaa maleva kaitseliitlaseks sai Otepää üksikkompanii liige otepäälane Esmar Naruski.

 

Kodutütarde Valgamaa ringkond tunnustas oma liikmeid:

Meene- Hannes Vanatoa

 

Noorte Kotkaste Valgamaa malev tunnustas oma liikmeid:

Meene- Nadezda Alliksaar, Karel Sarv

Fotol: volikogu esimees Jaanus Barkala pälvis tunnustuse. Foto: erakogu