« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 19.11.2018

19.11.2018

  1. Keelduti ühele isikule toetuse määramisest.
  2. Kooskõlastati osaühingu Puka Vesi veeteenuse hinnataotlus Puka aleviku ja Komsi küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas veeteenuse hinna määramiseks järgmiselt: 1.1 tasu võetud vee eest 0,927 eurot/m3 (ilma käibemaksuta);1.2 tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,607 eurot/m3 (ilma käibemaksuta).
  3. Kinnitati riigihanke „Talihooldustööde teostamine Otepää valla teedel ja tänavatel 2018 - 2021" tulemused. Kvalifitseeriti riigihanke „Talihooldustööde teostamine Otepää valla teedel ja tänavatel 2018 - 2021" pakkujad AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362), Bergermaster OÜ (registrikood 10983564), JK MOTO OÜ (registrikood 11753493), KESA-AGRO OÜ (registrikood 10151740), Tasemix OÜ (registrikood 10667917) ja OÜ HEIZUNG (registrikood 11174252). Tunnistati pakkujate AS TREV-2 Grupp, Bergermaster OÜ, JK MOTO OÜ, KESA-AGRO OÜ, Tasemix OÜ ja OÜ HEIZUNG poolt esitatud pakkumused vastavaks, kuna need vastavad kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes riigihanke alusdokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus järgmiselt: 3.1 hanke osas 1 AS TREV-2 Grupp poolt esitatud pakkumus summas 22,56 eurot/km koos käibemaksuga; 3.2 hanke osas 2 JK MOTO OÜ poolt esitatud pakkumus summas 54 eurot/h koos käibemaksuga; 3.3 hanke osas 4 KESA-AGRO OÜ poolt esitatud pakkumus summas 72 eurot/h koos käibemaksuga; 3.4 hanke osas 5 AS TREV-2 Grupp poolt esitatud pakkumus summas 64,68 eurot/h koos käibemaksuga; 3.5 hanke osas 6 JK MOTO OÜ poolt esitatud pakkumus summas 51 eurot/h koos käibemaksuga; 3.6 hanke osas 7 JK MOTO OÜ poolt esitatud pakkumus summas 53,88 eurot/h koos käibemaksuga; 3.7 hanke osas 9 OÜ HEIZUNG poolt esitatud pakkumus summas 19,20 eurot/km koos käibemaksuga.
  4. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest viis isikut.
  5. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kolmele isikule.