« Tagasi

Otepää sümbolikavanditega minnakse edasi

Otepää Vallavalitsus kuulutas selle aasta suvel välja sümbolikavandite konkursi, mille eesmärgiks on leida ühinenud Otepää valla sümbolid - vapp ja lipp. Konkurss lõppes 1. augustil 2018, laekunud tööd esitati Riigikantselei heraldikakomisjonile.

Sümbolikavandite konkursile laekus kokku 18 tööd. Otepää Vallavalitsuse poolt moodustatud vastav komisjon saatis kõik laekunud tööd Riigikantselei heraldikakomisjonile ülevaatamiseks, kuna esitatud vapi ja lipu kavandid peavad vastama heraldika reeglitele.

23. oktoobril 2018 kogunes vallavalitsuse komisjon taas ning tutvus Riigikantselei heraldikakomisjoni arvamusega. Heraldikakomisjon tunnistas osaliselt heraldikanõuetele vastavaks kuus tööd.

Vallavalitsuse sümbolikavandite valimise komisjon otsustas, et enne kõikide konkursitööde avalikustamist Otepää valla kodulehel täpsustatakse Riigikantselei heraldikakomisjoniga nende poolt esitatud heraldikanõudeid.

Pärast seda on kõigil vallaelanikel võimalik anda oma lemmikule hääl. Otsuse teeb komisjon Riigikantselei poolt heaks kiidetud kavandite hulgast, valitud vapi ja lipu kavandi kinnitab Otepää Vallavolikogu.

Konkursi auhinnafondiks on 2500 eurot, mis jaguneb alljärgnevalt: I koht 2000 eurot, vallaelanike lemmik 500 eurot.

 

Lisainfo: konkursi korraldaja kontaktisik haridus- ja noorsootööspetsialist Janika Laur janika.laur@otepaa.ee, 523 9139