Otepää Vallavalitsuse 15.10.2018 istungil

15.10.2018

 1. Otsustati omandada Otepää vallasiseses linnas Koolitare tn 3-2, Koolitare tn 3-4 ja Koolitare tn 3-6 asuvad korteriomandid.
 2. Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 14 katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 365940, katastritunnus 55601:003:0050, pindala 1980 m2, sihtotstarve elamumaa) ja Tartu mnt 16 katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 257940, katastritunnus 55601:003:0410, pindala 1511 m2, sihtotstarve ärimaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed.
 3. Anti Priit Voolaidile projekteerimistingimused Pedajamäe külas Vahtra kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
 4. Anti Toomas Pähklamäele projekteerimistingimused Neeruti külas Mäe-Roni kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
 5. Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele (kunstmuru jalgpalliväljak) kasutusluba.
 6. Anti Keeni külas Kooli tee 2 kinnistul asuvale ehitisele (põhikooli õppehoone/koolieelne lasteasutus) kasutusluba.
 7. Anti Tiidu külas Kolmimäe tee 23 kinnistul asuvale ehitisele (loomakasvatushoone) kasutusluba.
 8. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
 9. Määrati tervisetoetus ühele isikule kogusummas 65 eurot.
 10. Määrati neljale isikule toetus raske majandusliku olukorra puhul.
 11. Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest seitse isikut.
 12. Kinnitati lihthanke „Otepää keskväljaku ja lipuväljaku rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine" tulemused. Tunnistati hanketingimustele vastavaks AS Infragate Eesti (registrikood 10845129) pakkumus, OÜ KESKKONNAPROJEKT (registrikood 10769210) ja Kadarik Tüür Arhitektid OÜ (registrikood 12018716) ühispakkumus ning ViaVelo Inseneribüroo OÜ (registrikood 11712139) ja Hepta Group Energy OÜ (registrikood 12502103) ühispakkumus. Tunnistati edukaks pakkumuseks ViaVelo Inseneribüroo OÜ ja Hepta Group Energy OÜ ühispakkumus maksumusega 38 400 eurot (käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
 13. Kanti Pühajärve Raamatukogus maha 422 eksemplari raamatuid, summas 990,46 eurot.
 14. Anti osaühingule Vahtre VK (registrikood 10254196, aadress Tööstuse 7 Tõrva linn) ilutulestiku korraldamise luba 20. oktoobril 2018. a ajavahemikul kell 23:30 - 24:00 Puka alevikus Puka Keskkooli territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.