Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava avalik väljapanek

Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on avalikul väljapanekul 16.10.-30.10.2018 Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee 

Ettepanekuid kavasse ootame 31.10.2018 e-posti aadressile Kalev.Kepp@otepaa.ee

 

Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 

Joonised

Investeeringute kava