« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse 24.09.2018 istungil

24.09.2018

 1. Määrati Plika külas asuva Kruusamäe katastriüksuse (katastritunnus 55701:001:0027) uueks lähiaadressiks Ees-Kruusamäe. Määrati Plika külas asuva Kruusamäe katastriüksuse (katastritunnus 55701:001:0028) uueks lähiaadressiks Taga-Kruusamäe.
 2. Anti Tartu Spordiseltsile "Kalev" projekteerimistingimused Arula külas Madsa puhkeküla kinnistul sportmängude- ja võimlemise halli ehitusprojekti koostamiseks.
 3. Anti Kalev Laulile ehitusluba Nüpli külas Kolga-Oja kinnistul tiigi rajamiseks.
 4. Anti Puurkaevumeistrid OÜ-le ehitusluba Puka alevikus Tiigi tn 3 kinnistul puurkaevu rajamiseks.
 5. Määrati sotsiaaltranspordi teenuse kulude katmiseks sotsiaalteenuse toetus kahele isikule. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kulude katmiseks. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus koduteenuse eest tasumisest vabastamiseks.
 6. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele isikule.
 7. Keelduti ühele isikule esmakordselt koolimineva lapse toetuse määramisest, kuna tema laps ei asunud õppima Otepää vallas asuvas haridusasutuses.
 8. Lõpetati Karin Lõosaluga Keeni külas Keeni tee 18-7 asuva korteri üürileandmiseks sõlmitud eluruumi üürileping poolte kokkuleppel 31. augusti 2018. a seisuga.
 9. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 10. septembri 2018. a korraldus nr 2-3/441 "Tanel Soovaresega eluruumi üürilepingu sõlmimine".
 10. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kuus isikut.
 11. Vabastati Õnne Paimre hallatava asutuse Kuigatsi Raamatukogu direktori ametist 28. septembril 2018. a.
 12. Määrati alates 19. septembrist 2018. a hallatava asutuse Otepää Muusikakool direktori asendajaks Helen Kirsi.
 13. Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha 189 eksemplari aegunud õpikuid ja tööraamatuid, summas 1210,32 eurot.